Autor/a: Carles Sigalés

Director/a: Dr. César Coll

Universitat de Barcelona

Año: 2008

Producciones:

Mominó, J., Sigalés, C. i Meneses, J. (2008). L’Escola a la Societat Xarxa. Internet a l’educació Primària i Secundària. Barcelona: Ariel – Editorial UOC.

Sigalés, C., Mominó, J. i Meneses, J. (2007). L’escola a la Societat Xarxa. Internet a l’educació primària i secundària. Informe final de recerca. Universitat Oberta de Catalunya.

Mominó, J.M., Sigalés, C., Forniales, A., Guasch, T. y Espasa, A. (2004). La escuela en la sociedad red: Internet en el ámbito educa­tivo no universitario. Barcelona: UOC, 2004. Disponible ( 12.12.2009)  en:http://www.uoc.edu/in3/pic/esp/pdf/PIC_Escoles_esp.pdf

Be Sociable, Share!