Grup de recerca sobre representacions externes i aprenentatges escolars, GRAE · UB

Investigador principal:

Mercè Garcia-Mila Palaudarias

Investigadors:

Miralda-Banda, Andrea; Pérez-Sedano, Esther; Luna Luján, Jose, Gilabert Medina, Sandra; Villarroel, Constanza

Principals línies de investigació que desenvolupa el grup:

  • Aprendre a argumentar, argumentar per aprendre
  • Anàlisi de la dialogicitat: Diàleg i argumentació per a  l’  alfabetizació cultural
  • Ús de representacions externes en la  resolució de problemes
  • Representació gràfica de les dades: Taules i gràfics com mediadors de l’aprenentatge escolar en ciències i matemàtiques
  • Negociació de significats representacions externes y argumentació. Análisis de la dialogicitat a l’ aula
  • Diàleg i argumentació per a  l’  alfabetizació cultural

Projectes en curs:

Títol: Conovocatoria para estancias para doctorandos de la UB.
Entitat finançadora::  Banc de Santander
Beneficiari:  José Luna
Quantitat  finançada: 4800€

Títol.: Impacte de les  representacions externes en el cancvi conceptual dels  alumnes Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología: EDU2013-47593-C2-2-P
Investigador principal: Merce Garcia-Mila
Inici: 2014 Final: 2017
Quantitat  finançada: 18.029€

Títol: Fomento del razonamiento científico-matemático mediante el movimiento y la experiencia corporal en aulas de educación infantil, incluyendo colectivos en riesgo de exclusión social.
Entitat finançadora: FECYT – Fundación Española para la Ciencia y la Type of entity: Foundations Tecnologia  FCT-18-13144
Investigador principal: Sandra Gilabert
Inici:  2020 Final: 2021
Quantitat  finançada 1800€

Títol: Dialogue and Argumentation for cultural Literacy Learning in Schools DIALLS
Investigador principal: Mercè Garcia-Mila
Entitat finançadora: Unión Europea
Inici 2018:
Quantitat  finançada 280.000€

Títol: Uso crítico de la información en estudiantes de secundaria: lectura y escritura de textos argumentativos
Investigador principal: Núria Castells i Mercè Garcia-Mila (Co-IP)
Entitat finançadora:: Ministerio de Ciencia y Tecnología. RTI2018-097289-B-I00
Inici 2018: Final: 2021
Quantitat  finançada 14.000€

Títol: Ayuda estancia posdoctoral a los EUA: movilidad Salvador de Madariaga
Investigador principal: Mercè Garcia-Mila
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Inici: 1/07/2018  Final: 30/09/2018

Publicacions destacades del grup (últims 5 anys):

Capítols de llibre

Castells, N., Rius-Escudé, A., Gràcia, M., & Garcia-Milà, M. (2021). Què pensen els estudiants d’Educació Secundària de la hibridació. A C. Grimalt-Álvaro, J. Holgado, L.Marqués, R. Palau, C. Valls, C. Hernández-Escolano (Eds.) Llibre d’actes FIET2021: La investigació i la innovació en Tecnologia Educativaa l’era digital. La investigación y la innovación en Tecnología Educativa en la era digital. Research and Innovation in Educational Technology to the Digital Age (pp.65-78).

Castells, N., Miralda-Banda, A., Garcia-Mila, M.,  Minguela, M.,  & Nadal, E. (2021).  La sociedad de la desinformación: eE reto de las fakenews en la construcción de conocimiento científico. En P. Membiela, M.I. Cebreiros & M. Vidal (Eds.). Perspectivas y prácticas docentes en la enseñanza de las ciencias. Perspectivas e praticas docentes no ensino de ciencias (pp. 437-443). Educación Editora.

Capítulos de libroGarcia-Mila, M., Rapanta, C.; Macagno, F, i Remesal, A. (2020) Aprendre a conviure en una Europa multicultural creant contextos d’interacció dialògica argumentativa basada en el desenvolupament de la inclusió, la tolerància i l’ empatia. En T. Lleixà, Z. Bozu, i S. Aneas (Eds.), Reptes, tendències i compromisos (pp. 55-61). Institut de Recerca en Educació-Universitat de Barcelona.

Castells, N., Garcia-Milà, M., Minguela, M., Nadal, E., Miralda, A., Pérez, R., Gilabert, S., i Tey, A. (2020). Aprendre a adoptar una mirada crítica davant la informació: Detecció de notícies falses. En T.Lleixà, Z. Bozu, i S. Aneas (Eds.), Reptes, tendències i compromisos (pp. 67 -73). Institut de Recerca en Educació-Universitat de Barcelona.

Artícles

Garcia-Mila, M., Felton, M., Miralda-Banda, A., & Castells N. (2022). Pre-service teachers’ knowledge, beliefs and predispositions to teach argumentation in their disciplines. Journal of Education for Teaching.

Castells, N., Garcia-Mila, M, Miralda-Banda, A., Luna, J., & Perez, E. (2021). The impact of fake news in education: Secondary school students’ reasoning to manage them. Educacion XX1Garcia-Mila, M., Miralda-Banda, A.; Luna, J., Remesal, A., Castells, N., Gilabert, S. (2021). Change in Classroom Dialogicity to Promote Cultural Literacy across Educational Levels. Sustainability, 2021, 13, 6410. https://doi.org/10.3390/su13116410

Macagno, F., Rapanta, C., May-Weg, L., & Garcia-Mila, M.  (2021) Coding Empathy in Dialogue Journal of Pragmatics, 192, 1-17

Maine, F., B. Brummernhenrich, M. Chatzianastasi, V. Juškiene, T. Lehdesmänski, J. Luna, & Peck, J. (2021). Children’s Exploration of the Concepts of Homeand Belonging: Capturing Views from Five European Countries. International Journal of Educational Research 110.https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101876

Rapanta, C., Garcia-Mila, M., Remesal, A., & Gonçalves, C. (2021): The challenge of inclusive dialogic teaching in public secondary school. Comunicar. DOI: https://doi.org/10.3916/C66-2021-02

Rapanta. C., Gonçalves, C., Pereira, J.R., Cascalheira, D., Morais, B., Čermáková, A:, Peck, J., Brummernhenrich, B:, Jucks, R., Garcia-Milà, M., Miralda-Banda, A., Luna, J. Vrikkie, M., Evagorou, M., & Macagno, F.(2021).  Multicultural classroom discourse dataset on teachers’ and students’ dialogic empathy. Data in Brief, 39 https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107518

Felton, M., Crowell, A., Garcia Mila, M., &  Villarroel, C.  (2020). Capturing deliberative argument:Analytic coding scheme for studying argumentative dialogue and its benefits for learning. Learning, Culture and Social Interaction. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2019.100350

Miralda-Banda, A., Garcia-Mila, M., & Felton, M. (2019). Concept of evidence and the quality of evidence-based reasoning in elementary students. 010370 – Topoi. An International Review of Philosophy. DOI: https://doi.org/10.1007/s11245-019-09685-y

Villarroel,C., Garcia-Mila, M., Felton, M., & Miralda, A. (2019). Effect of argumentative goals in the quality of argumentative dialogue and written argumentation / Efecto de la consigna argumentativa en la calidad del diálogo argumentativo y de la argumentación escrita. 914113 – Infancia y Aprendizaje. 42(1), 37 – 86.  DOI: https://doi.org/10.1080/02103702.2018.1550162

Congressos

Miralda-Banda, A., Luna, J., & Garcia-Mila, M. (2021). El diálogo en el aula para promover la inclusión en diferentes niveles educativos. Congreso Internacional de Educación e Innovación. Asociación PromoEDUCA Investigación y Promoción de la Educación en la Sociedad Digital Coimbra, Portugal, octubre, 2021.

Miralda-Banda, A., Castells, N., Garcia-Mila, M., Minguela, M., & Nadal, E. (2020).  La sociedad de la desinformación:el reto de las fake news en la construcción de conocimiento científico. SIEC: V Congreso de la Enseñanza de las Ciencias

Pérez-Sedano, E., Minguela, M., Nadal, E., Garcia-Mila, M., Castells, N., & Miralda-Banda, A.  (2019). Identificación de Fakenews por estudiantes de la ESO: Sesgo confirmatorio y justificación argumentativa de la credibilidad International Conference of Research in EducationSeptember, 2019. Barcelona, Spain

Castells, N., García-Milà, M., Minguela, M., Nadal, E., Miralda, A., Pérez, R., Gilabert, S., Tey, A. (2019). Aprender a adoptar una mirada crítica ante la información: Detección de noticias falsas. IRED: I Conferència Internacional De Recerca En Educació.  Barcelona, Spain

Felton, M., Garcia-Mila, M., & Villarroel, C. (2019).The Effect of dialogic discourse on confirmation bias. In International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). Lyon, France.

Garcia-Lladó, A., Castells, M., & Garcia-Milà, M. (2019). Representations as tools in the force concept construction in pre-service primary teacher training. ESERA’19 – 13th conference Poster, Italy. European Science Education Research Education – ESERA

Garcia-Mila, M., Rapanta, C., Macagno, F., & Remesal, A.  (2019). Dialogic Argumentative Interaction Enviroments for Learning Cultural Literacy Dispositions of Inclusion, Tolerance, and Empathy International Conference of Research in Education. September, 2019. Barcelona, Spain.

Macagno F., Rapanta, C., & Garcia-Mila, M.  (2019). Developing a coding scheme to capture empathy, toterance and inclusion in dialogues (DIALLS)  26TH EARLI SIG on Argumentation, 9th-12th Of October, 2018, Jerusalem, Israel (Earli: Education Association for Research in Learning and Instruction. Jerusalem, Israel.

Pérez-Sedano, E., Minguela, M., Nadal, E., Garcia-Mila, M., Castells-Gómez, N., & Miralda, A.  (2019): Identificación de Fakenews por estudiantes de la ESO: Sesgo confirmatorio y justificación argumentativa de la credibilidad International Conference of Research in Education. September, 2019. Barcelona, Spain

Miralda, A., & Garcia-Mila, M. (2018). The Concept of Evidence Along with Evidence Generation to Justify Arguments across 4th to 6th Grade Students. Paper presented at American Educational Reserarch Association (AERA). New York, EEUU.

Miralda, A., & Garcia-Mila, M.  (2017). The development of the concept of evidence: How do children use this knowledge to justify their arguments. Paper presented at Conference on Cognitive Development (BCCD17). Budapest, Hungría.

Miralda-Banda, A., & Garcia-Mila, M., (2017). The development of the concept of evidence and evidence generation in argumentation among 9 to 13 years olds.  Jean Piaget Society, 47th Annual Meeting of the Jean Piaget Society:  San Francisco, United States of America.

Miralda-Banda A., & Garcia-Mila M.  (2017). Children’s Development of the Concept of Evidence in Dialogic Argumentation.: JURE Juniors researchers in European Association for Research on Learning and Instruction, 21st JURE Conference for Research on Learning and Instruction. Tampere, Finlandia, Finland

Be Sociable, Share!