Theses

Applied filters:
Defended
Year: 2007
University: Universitat Ramon Llull
Reset filtering

Results:1

Search on thesis archive:

Filters:

Show only defended thesis | Show only not defended thesis

Year:
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
University:
| Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat de Barcelona | Universitat de Girona | Universitat de Lleida | Universitat Ramon Llull | Universitat Rovira i Virgili |

Les competències professionals del professor d’educació física de Secundària a Catalunya. Una proposta de categories per a la seva anàlisi

Author: Enric Maria Sebastiani i Obrador
Director: Dra. Montserrat Castelló Badia
University: Universitat Ramon Llull
Year: 2007
Papers produced:

Civís, M. y Sebastiani, E. M. (2010). Què ha d’ensenyar l’escola?. En Butlletí d’edu21, 39. Disponible (17.12.2009) en http://www.edu21.cat/ca/continguts/472

Sebastiani, E. M. y Cabedo, J. (2010). “Si tu fueras…” Aplicación del ABP con grupos grandes en Ciencias dela Actividad Físicay el Deporte. En La innovación educativa en el contexto de la educación superior. Vigo: Universidad de Vigo. 867-878

Sebastiani, E.M. (coord.) (2009). Guia per a l’avaluació de les competències en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Barcelona: Agència per ala Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Sebastiani, E.M. (coord.) (2009). Guía para la evaluación de las competencias en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Barcelona: Agència per ala Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Blázquez, D. y Sebastiani, E. M. (ed.) (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: INDE.

Sebastiani, E. M. (2009). Ser competent no és només ser capaç. En Butlletí d’edu21, 36. 1 de desembre de 2009. Accessible en http://www.edu21.cat/ca/butlleti_edu21/36. [1.12.09].

Sebastiani, E.M. (2008). Els mals de morir de l’Educació Física. V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació formativa en Educació Física: des de Primària fins als Ensenyaments Superiors [CD]. Facultat d’Educació. Universitat de Vic. Vic, España.

Sebastiani, E.M. (2008). La capacitat d’adaptació de la universitat a l’obtenció de resultats i a l’educació dels intangibles: un moment clau. ALOMA, Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 21, 297-306.

Sebastiani, E.M. (2008). La utilidad de las capacitat d’adaptació de la universitat a l’obtenció de resultats i a l’educació dels intangibles: un moment clau. ALOMA, Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 21, 297-306.

Sebastiani, E.M. (2008). La importancia de la identificación de las competencias profesionales en el diseño de los planes de estudio. El caso de la formación del profesorado de Educación Física. V Congreso Iberoamericano de docencia universitaria. Enseñar y aprender en la universidad del siglo XXI: propuestas y condiciones. Valencia, España.

Sebastiani, E. M. y Bantulà, J. (2008): La Educación Físicano puede prevenir la obesidad. Monogràfico Actividad Física y Deporte. Educaweb, 164.  Disponible (17.12.2009) en http://www.educaweb.com/EducaNews/interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=2851&SeccioID=3443

Sebastiani, E. M. (2007). Las competencias del profesor de Educación Física en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). INDEref: Revista de Educación Física. Disponible (17.12.2009) en http://www.inderef.com/content/view/91/110/

Sebastiani, E. M. (2007). Actitudes que generan actitudes. Grupo Plaza de Deportes.  Disponible (17.12.2009) en http://www.plazadedeportes.com/hnnoticia.cgi?768,3,0,0,,46


Defended on 2007-06-29

URL Link