El Dr. Xavier Carreras, coordinador del Research Group in Educational Sciences de la Universitat de Lleida. Grup de recerca interdisciplinar: Competències, Tecnologia i Societat en Educació https://competecs.udl.cat ofrece la conferencia abierta titulada:

“Ética para educadores en un mundo digital”

El 20 de mayo de 2021  a las 11.00h

Enlace: https://bit.ly/33TBjN2

Dr. Xavier Carreras: http://webgrec.udl.es/webpages/personal/cat/000071_carrera.pip.udl.cat.html

Be Sociable, Share!