La setmana vinent és la setmana del Màster d’Entorns d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals, un esdeveniment anual que agrupa diverses activitats (d’accés lliure i gratuït ) lligades a les TIC en l’educació:

Conferència: INVESTIGAR SOBRE APRENDIZAJE Y TECNOLOGÍAS: ¿CUÁL ES EL CONCEPTO CLAVE?
Dra. Juana Sancho
Lunes 7 a las 18:30h
AULA 240 Edifici Llevant Campus Mundet

Conferència: EL SABER ESTAR JUNTOS VIRTUALMENTE: ESTRATEGIAS, INTERACCIONES Y ACTITUDES
Dr. Jordi Quintana
Martes 8 a las 19:15h
AULA JÚLIA ESPIN Edifici Llevant. planta 2 Campus Mundet

Charla: LA INVESTIGACIÓN EN ENTORNOS DIGITALES, DEL ESTUDIO A LA SOCIEDAD
Dra. Núria Molas
Martes 8 a las 18:00 h
AULA JÚLIA ESPIN Edifici Llevant. planta 2 Campus Mundet

Les conferències i la xerrada també les podeu seguir en línia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc1NzAyMTItOTJmYy00NGVlLWI2NmEtOTgzNTgwMjdhNWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%2236105d00-4c18-4aaf-b0db-7667e8d4bc84%22%7d

 

Be Sociable, Share!