PREVISIÓ DE VACANTS I SUBSTITUCIONS (jornades senceres, mitges i terços) ALS SERVEIS EDUCATIUS 2017 – 2018 D’ACORD AMB ELS PERFILS SEGÜENTS

  • Equip Assessorament Psicopedagògic (EAP)
  • Centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA)
  • Itineraris Formatius Específics (IFE)
  • Orientació Professional Formativa (Pla Educatiu Entorn Sant Cosme)

El requisit per a tots els perfils

(1) NO TENIR VACANT EN UN CENTRE

(2) ESTAR INSCRIT A LA BOSSA DE PERSONAL DOCENT del cos de Mestres o del cos de professors d’educació secundària i en el cas de les vacants EAP cal ser del cos de secundària i tenir la titulació de Psicopedagogia o Psicologia escolar o Pedagogia.

Les persones interessades han d’adreçar el seu currículum i la carta de motivació a l’adreça de correu:

dtbaix@xtec.cat

amb l’assumpte “Selecció vacant SE_Nom i cognom de l’aspirant”

no més tard del proper dilluns 4 de setembre de 2017 fins les 9:00.

Més informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_territorials/baix_llobregat/serveis_educatius

Be Sociable, Share!