La Universitat d’Andorra ha publicat la convocatòria d’un concurs públic internacional per cobrir una plaça de personal docent eventual a temps complet.

Tipus de plaça:

  • Règim: personal docent a temps complert
  • Durada: termini inicial a partir del dia 1 d’octubre del 2018 fins el dia 15 de juliol del 2019, prorrogable per tres anys més.

Requisits:

  • Estar en condicions d’obtenir l’autorització de residència i treball a Andorra, en cas de no tenir-la.
  • Titulació de segon cicle (MATES1 IV, de 300 crèdits europeus) reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior. La titulació de primer o de segon cicle ha de ser en l’àmbit de l’educació.
  • Nivell de català equivalent al C1 del CEFR2 o coneixements equivalents de llengua catalana.
  • Coneixement de la llengua anglesa per poder vehicular la docència en aquesta llengua.

L’edicte amb les bases del concurs i el procediment de sol·licitud el podeu trobar aquí.

Be Sociable, Share!