Amb voluntat educadora, el Museu Picasso ha creat un programa de pràctiques per donar una experiència formativa a l’estudiant i una oportunitat de conèixer l’entorn professional d’un museu, avui 19 de novembre, ha sortit publicada la nova Convocatòria de Pràctiques a realitzar entre el febrer i el juny del 2020.

Destinataris i requisits

  • Estar matriculat en una universitat durant el semestre en curs, en un programa d’estudis relacionat.
  • Haver superat, amb data de l’1 de gener de 2020, el 80% dels crèdits matriculats en el curs 2018-2019.
  • Complir els requisits específics de formació sol·licitats a les places de pràctiques ofertes.
  • No haver participat en programes de pràctiques anteriors al Museu Picasso.

Podeu consultar la información a la pàgina web del Museu Picasso

Be Sociable, Share!