Hi ha dues beques disponibles pels doctorands de la UB per a participar a la LERU Doctoral Summer School 2020 de Dublín. Pots formalitzar la teva inscripció a l’apartat Summer Schools del teu Campus Virtual fins el 29 de febrer. El tema triat enguany és “’Reasserting the Value of the Expert.’ The role of Doctoral Research and Researchers in Promoting the Importance of the ‘Expert’ in Europe”.

  • Lloc: Trinity College Dublin
  • Data: Del diumenge 28 de juny fins divendres 3 de juliol de 2020.

Per poder participar en el procés de selecció és necessari haver formalitzat a la UB la matrícula de doctorat corresponent al curs acadèmic 2019/20 i aportar la documentació següent:

  • Curriculum Vitae (en format Europass). Us adjuntem enllaç: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions. Es valora principalment la publicació d’articles en revistes indexades nacionals i internacionals i la participació en congressos, com a garantia per a un bon aprofitament de l’activitat subvencionada.
  • Certificat del nivell d’anglès. Aquest certificat no és necessari en els casos en què la llengua materna sigui l’anglès o que s’hagin cursat ensenyaments oficials de grau o màster totalment en anglès.
  •  Carta de motivació, escrita en anglès. La carta de motivació no ha de ser un resum del CV sinó una exposició de motius que permetin convèncer al comitè de selecció de la idoneïtat del candidat. Enllaç a un ajut per ajudar a preparar aquesta carta.

La selecció es durà a terme en dues fases: una primera que permet valorar les sol·licituds rebudes i una segona que inclou una entrevista personal en anglès amb els candidats preseleccionats. La UB es farà càrrec de les despeses de viatge i la inscripció del/s candidat/s seleccionat/s (Màxim 2 candidats). Només els candidats seleccionats en els diferents processos de selecció fets a les universitats LERU participaran en aquesta escola d’estiu.

Be Sociable, Share!