Descripció de l’activitat

 • Col·laboració en les activitats formatives i de recerca de la Secció d Recerca de l’IDP-ICE de la UB
 • Col·laboració en la gestió de les bases de dades de la Secció de Recerca de l’IDP-ICE de la UB
 • Col·laboració en les tasques de difusió d’activitats i iniciatives de la Secció de Recerca de l’IDP-ICE de la UB
 • Realització de calculs estadístics i grafics per representar dades en els informes sobre projectes de recerca que es duen a terme a la Secció de Recerca de l’IDP-ICE.
 • Col-laboració en el manteniment de la informació de la Secció de Recerca de l’IDP-ICE de la UB.
 • Col-laborar en projectes de recerca propis de l’IDP-ICE i els que es realitzen amb col·laboració amb d’altres

Lloc on es prestara la col-laboració
lnstitut de Desenvolupament Professional. Edifici Migdia 1, 2a planta. Campus Mundet, Av. Vall d’Hebron 171, 08035 Barcelona

Dedicació setmanal 15 hores setmanals
Horari Dilluns, dimecres i divendres de 09h00′ a 14h00′
Dotació económica en brut 370,20 € mensuals

Termini de presentació de sol·licituds del 03/12/2020 al 08/01/2021

Requisits específics

 1. Ser estudiant de master oficial de la UB
 2. Haver superat assignatures d’estadística o metodología de la recerca

Merits

 1. Ser estudiant de master oficial de la UB de les Facultats d’Educació o Psicología
 2. Haver realitzat un TFG de recerca
 3. Tenir coneixements en la gestió de base de dades
 4. Tenir coneixements del programari Office ( Word, Excel, Powerpoint)
 5. Tenir coneixements del correu electronic i navegació per internet
+ informació Seu Electrònica de la UB:
Be Sociable, Share!