Código de la solicitud Número ident. personal Estado de la solicitud
2021AP103454XX 73480340D 17 – Acceptat al màster
2021AP103508RX F35567371 17 – Acceptat al màster
2021AP103537KE CB018678 17 – Acceptat al màster
2021AP103578YE 47479446V 17 – Acceptat al màster
2021AP103579GT 20972881D 12 – Retingut Comissió
2021AP103596KG P10819954 17 – Acceptat al màster
2021AP103673VH FP271593 17 – Acceptat al màster
2021AP103686KG EA6499316 67 – Denegat
2021AP103736GC Y8496498J 17 – Acceptat al màster
2021AP103776KG 118422877 17 – Acceptat al màster
2021AP103874DD E43369440 67 – Denegat
2021AP104133NZ P0105105B 17 – Acceptat al màster
2021AP104137HB 39415713S 12 – Retingut Comissió
2021AP104181FH XDC981943 17 – Acceptat al màster
2021AP104284ZZ 498983338 13 – Falta documentació
2021AP104510TV 72071057M 17 – Acceptat al màster
2021AP104522CK 41546874L 17 – Acceptat al màster
2021AP104575GO 77623377X 17 – Acceptat al màster
2021AP104662HP 39939571W 17 – Acceptat al màster
2021AP104673WI 39443489 17 – Acceptat al màster
2021AP104715CK Y7501554A 17 – Acceptat al màster
2021AP104947QK 48075782D 17 – Acceptat al màster
2021AP105002WE 70921824J 17 – Acceptat al màster
2021AP105028QW 48754525E 17 – Acceptat al màster
2021AP105109XK X7614716Z 17 – Acceptat al màster
2021AP105128RX 49349524B 17 – Acceptat al màster
2021AP105420UW 71900496N 12 – Retingut Comissió
2021AP105462GO 48022164 17 – Acceptat al màster
2021AP105604WW 47191169 17 – Acceptat al màster
2021AP105793AM NSPBLHC14 17 – Acceptat al màster
2021AP105798EK 47332188M 17 – Acceptat al màster
2021AP105814ZZ YB4782791 17 – Acceptat al màster
2021AP105844CC 77126929V 17 – Acceptat al màster
2021AP105854DD 47113650J 17 – Acceptat al màster
2021AP105878DJ 47418949X 18 – Acceptació al màster i als CF
2021AP105902FN 77788368E 18 – Acceptació al màster i als CF
2021AP105913UG 47998323Z 17 – Acceptat al màster
2021AP105929HU 43572426 17 – Acceptat al màster
2021AP105931JL 43577360L 17 – Acceptat al màster
2021AP105958CI 47751933T 17 – Acceptat al màster
2021AP105978EK 39479230 17 – Acceptat al màster
2021AP105979MZ 49328201 17 – Acceptat al màster
2021AP105982NV 39501892J 17 – Acceptat al màster
2021AP105983BN 47979853J 17 – Acceptat al màster
2021AP106704YY G26909763 17 – Acceptat al màster
2021AP106891PR AT132139 17 – Acceptat al màster
2021AP106916JF Y1569026 12 – Retingut Comissió
2021AP107069ER 45145071G 13 – Falta documentació
2021AP107126DZ 49049804G 17 – Acceptat al màster
2021AP107283WI F32000297 17 – Acceptat al màster
2021AP107314WW C4CXPWXH4 17 – Acceptat al màster
2021AP107597UO NRCJ2FKF3 17 – Acceptat al màster
2021AP107641JL G29357257 17 – Acceptat al màster
2021AP107784HH 48195172Y 67 – Denegat
2021AP108122CK XDC331878 17 – Acceptat al màster
2021AP108172HP 47906555Q 17 – Acceptat al màster
2021AP108486NJ 21001071R 13 – Falta documentació
2021AP108653YK 72361449 17 – Acceptat al màster
2021AP108659KX 47957408Q 12 – Retingut Comissió
2021AP108783CO 49531614X 17 – Acceptat al màster
2021AP108787WQ 41559796 17 – Acceptat al màster
2021AP108819IV 42371792L 12 – Retingut Comissió
2021AP108828BH 21768353A 17 – Acceptat al màster
2021AP108841MO 45433280 17 – Acceptat al màster
2021AP108844FF C4FNNKKH9 17 – Acceptat al màster
2021AP108856OK 48170661J 17 – Acceptat al màster
2021AP108866PL 72184166 13 – Falta documentació
2021AP108870GI Y3854341S 13 – Falta documentació
2021AP108874II 41630239D 17 – Acceptat al màster
2021AP108881QS 41008083A 17 – Acceptat al màster
2021AP108888HN 53305870 17 – Acceptat al màster
2021AP108889PC 53835855 13 – Falta documentació
2021AP108890IK 31034550 12 – Retingut Comissió
2021AP109263WI 181259949 12 – Retingut Comissió
2021AP109320XZ X7585026V 13 – Falta documentació
2021AP109374EE 48279456H 13 – Falta documentació

12 – Retingut Comissió=llista d’espera

Be Sociable, Share!