En el dia d’avui es fa pública la resolució de la Universitat de Barcelona de data 28 de juny de 2021 per la qual es convoquen els ajuts concedits a la Universitat de Barcelona per l’Ordre UNI/551/2021, de 26 de maig, per la qual es concedeixen les subvencions previstes al Reial decret 289/2021, de 20 d’abril, amb la distribució per modalitats següents:

  • Ajuts Margarita Salas
  • Ajuts de requalificació de professorat universitari funcionari o contractat
  • Ajuts Maria Zambrano per a l’atracció de talent internacional

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia 5 de juliol de 2021 i finalitza el 30 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

Per participar en la convocatòria cal accedir al tràmit disponible en línia, segons la modalitat, el qual romandrà operatiu durant el termini de presentació de sol·licituds:

Ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors

Ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat

Ajuts Maria Zambrano per a l’atracció de talent internacional 

Per qualsevol informació referent a aquest ajuts, us podeu adreçar a partir del dia 5 de juliol de 2021 al correu electrònic requalificacio.su@ub.edu.


En el día de hoy se hace pública la resolución de la Universidad de Barcelona de fecha 28 de junio de 2021 por la que se convocan las ayudas concedidas a la Universidad de Barcelona en la Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo, por la que se conceden las subvenciones previstas en el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, con la distribución para las modalidades siguientes:

  • Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores
  • Ayudas para la recualificación de profesorado universitario funcionario o contratado
  • Ayudas Maria Zambrano para la atracción de talento internacional

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día 5 de julio de 2021 i finaliza el 30 de julio de 2021, ambos incluidos.

Para participar en la convocatoria hay que acceder al trámite disponible en línea, según la modalidad, el cual permanecerá operativo durante el plazo de presentación de solicitudes:

Ayudas Margarita Salas para a la formación de jóvenes doctores

Ayudas para la recualificación del profesorado universitario funcionario ocontratado 

Ayudas Maria Zambrano para la atracción de talento internacional 

Para cualquier información referente a estas ayudas, se puede dirigir a partir del día 5 de julio de 2021 al correo electrónico requalificacio.su@ub.edu

 

Be Sociable, Share!