Estimats estudiants de doctorat,

L’Institut de Desenvolupament i Recerca (IDP) ha obert la matriculació per els primers moduls del Programa de formació per a joves investigadors de la UB

M1: Introducció i recursos per a la recerca

Matricula’t aquí

M2: Tècniques per a la millora de la recerca

Matricula’t aquí

En cas que no puguis assistir a la sessió en què t’has inscrit, dona’t de baixa enviant un correu a idp.formub@ub.edu, indicant el nom de l’activitat. D’aquesta manera la teva plaça la podrà aprofitar una altra persona que ha quedat en llista d’espera.


Queridos estudiantes de doctorado,

El Instituto de Desarrollo e Investigación (IDP) ha abierto la matriculación por los primeros módulos del Programa de formación para jóvenes investigadores de la UB

M1: Introducción y recursos para la investigación

Matricúlate aquí

M2: Técnicas para la mejora de la investigación

Matricúlate aquí

En caso de que no puedas asistir a la sesión en la que te has inscrito, date de baja enviando un correo a idp.formub@ub.edu, indicando el nombre de la actividad. De esta forma tu plaza podrá aprovecharla otra persona que ha quedado en lista de espera.


Dear PhD students,

The Institute for Development and Research (IDP) has opened registration for the first modules of the UB Young Researchers Training Programme

M1: Introduction and resources for research

Register here

M2: Techniques for improving research

Register here

If you are unable to attend the session you have registered for, please unsubscribe by sending an email to idp.formub@ub.edu, indicating the name of the activity. In this way, your place will be available for someone else who is on the waiting list.

Be Sociable, Share!