Obert el termini per participar en el concurs «Tesis en Tres Minuts», del Grup Coïmbra. Aquest concurs vol desafiar als doctorands i doctorandes a explicar la seva recerca en anglès, i en no més de tres minuts, a una audiència general.

Què es demana: un vídeo de 3 minuts on s’expliqui la tesi i omplir un formulari amb l’enllaç del vídeo i les dades personals.

Termini per l’enviament de propostes: fins al 3 de març de 2024 (a les 23:59).

Premis fase interna: La persona representant de la UB serà triat en una final interna que tindrà lloc el 18 de març del 2024

El guanyador rebrà un iPad i participarà en la final europea del Grup Coïmbra. El segon classificat rebrà una memòria USB.

L’any passat es va publicar un pòdcast on podeu escoltar l’experiència d’una de les representants d’edicions anteriors.

Per a més informació: https://www.ub.edu/laubdivulga/representantsinteruniversitaris/tesisde3minuts.html

* * * * * * * * * * * *

Abierto el plazo para participar en el concurso «Tesis en Tres Minutos», del Grupo Coimbra. Este concurso quiere desafiar a los doctorandos y doctorandas a explicar su investigación en inglés, y en no más de tres minutos, a una audiencia general.

Qué se pide: un vídeo de 3 minutos en el que se explique la tesis y rellenar un formulario con el enlace del vídeo y los datos personales.

Plazo por el envío de propuestas: hasta el 3 de marzo de 2024 (a las 23:59).

Premios fase interna: La persona representante de la UB será elegida en una final interna que tendrá lugar el 18 de marzo de 2024.

El ganador recibirá un iPad y participará en la final europea del Grupo Coimbra. El segundo clasificado recibirá una memoria USB.

El año pasado se publicó un podcast donde puede escuchar la experiencia de una de las representantes de ediciones anteriores.

Para más información: https://www.ub.edu/laubdivulga/representantsinteruniversitaris/tesisde3minuts.html

Be Sociable, Share!