Category: Tesis URL

Tesis presentadas, Tesis UB, Tesis URL

Prácticas de escritura académica e identidad del profesorado universitario

Tesis presentadas, Tesis URL

Las concepciones de los estudiantes sobre el aprendizaje de la lectoescritura

Tesis presentadas, Tesis URL

Relaciones entre competencias genéricas y géneros de escritura académica. Las percepciones de los estudiantes universitarios

Tesis presentadas, Tesis URL

Identidad docente e investigadora de las enfermeras formadoras: una aproximación a través de los diarios narrativos

Tesis en proceso, Tesis URL

Autodeterminació en persones amb discapacitat intel.lectual en l’etapa de transició a la vida adulta

Tesis presentadas, Tesis URL

Concepcions sobre l’escriptura i benestar psicològic en els estudis de doctorat: la perspectiva dels estudiants

Tesis en proceso, Tesis URL

La regulación de la escritura científica de investigadoes noveles

Tesis presentadas, Tesis URL

Constructing Knowledge about University Education: a Study of an Action-Oriented Discipline

Tesis presentadas, Tesis URL

Universitat i discapacitat: construint un model d’aula inclusiva en el marc universitari

Tesis presentadas, Tesis URL

L’impacte dels serveis i la relació professional en la qualitat de vida de les famílies amb fills amb discapacitat intel•lectual

Tesis presentadas, Tesis URL

Acompanyament al professorat novell: avaluació d’un programa per a la construcció del coneixement professional

Tesis presentadas, Tesis URL

Comprensión de múltiples textos expositivos: relaciones entre conocimiento previo y autorregulación

Tesis presentadas, Tesis URL

Escritura académica en la universidad: regulación del proceso de composición, conocimientos del tema y calidad textual

Tesis presentadas, Tesis URL

Argumentació i construcció del coneixement: Estratègies argumentatives dels estudiants universitaris en situació de debat

Tesis presentadas, Tesis URL

Construir la veu filosòfica mitjançant l’escriptura col•laborativa: una comunitat d’aprenentatge de la Filosofia a Batxillerat

Tesis presentadas, Tesis URL

Enfoques de aprendizaje y de estudio de los estudiantes universitarios

Tesis presentadas, Tesis URL

La regulació de l’escriptura d’articles de recerca. Estratègies d’escriptors experts en castellà com a primera llengua i en anglès com a llengua internacional

Tesis presentadas, Tesis URL

El conocimiento estratégico y procedimental implicado en la formación inicial docente

Tesis presentadas, Tesis URL

Les competències professionals del professor d’educació física de Secundària a Catalunya. Una proposta de categories per a la seva anàlisi

Tesis presentadas, Tesis URL

Els procediments d’estudi de textos a l’ESO: concepcions i pràctiques