Ja es troba oberta la convocatòria de beques d’Erasmus+ estudis per a doctorands i doctorandes. Els seleccionats tindran l’oportunitat de realitzar les seves activitats formatives i/o de recerca en el país d’estada durant un mínim de 3 mesos i un màxim de 10. Les estades es duran a terme en el segon semestre del curs 2019/2020. El programa compta amb la participació de 32 països, amb els quals la Universitat de Barcelona ha signat acords de mobilitat per a estudis de doctorat a través de l’Escola de Doctorat (EDUB).

Requisits generals per poder accedir a la convocatòria:

 • L’estudiant ha d’estar matriculat/da a la Universitat de Barcelona en un dels programes de doctorat durant el curs 2018-2019.
 • L’estada es pot realitzar si l’estudiant cursa, com a mínim, el segon curs de doctorat.
 • S’ha de formalitzar la matrícula a la UB del curs 2019/2020.
 • L’estudiant ha d’acreditar un nivell de capacitació lingüística igual o superior al que requereix la plaça de mobilitat per a l’efectuació de les activitats que es duran a terme a la universitat de destinació.
 • L’estudiant ha d’acreditar l’acceptació del grup de recerca, departament, institut o centre de recerca en el qual es vol exercir la mobilitat.
 • Recomanable la presentació d’una sol·licitud per a una única destinació. No obstant, també es pot presentar una sol·licitud amb la selecció d’un màxim de 3 destinacions, per ordre de prioritat.

Criteris de selecció:

 • Expedient acadèmic (grau/llicenciatura/màster) de l’estudiant.
 • El nivell de coneixements d’idiomes acreditat superior al que es requereix en l’acord Erasmus+ per a cada mobilitat.
 • Priorització dels estudiants que no gaudeixen d’altres ajuts per a dur a terme la mobilitat.
 • Un grau d’adequació del pla formatiu.

Documentació necessària:

El procés de sol·licitud s’haurà de realitzar a través de l’aplicació https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMSD&sprache=ca

En aquesta aplicació l’estudiant haurà de d’omplir un formulari de sol·licitud. Un cop omplert aquest formulari, caldrà imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo, juntament amb:

 • Una acreditació del nivell de coneixement de l’idioma.
 • L’expedient acadèmic (grau o llicenciatura i màster).
 • El Currículum Vitae.
 • Un escrit del director de la tesi doctoral motivant els objectius de l’estada en relació al projecte de tesi amb el vistiplau de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat mitjançant el qual s’autoritza la realització de l’estada.
 • El pla que l’estudiant vol realitzar durant l’estada que inclogui l’estat de la recerca actual i el cronograma a seguir.
 • Una carta de pre-admissió per part del grup de recerca on s’efectuarà la mobilitat.

Tota la documentació s’ha de presentar a qualsevol dels registres generals de la UB (http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html), del 15 de maig de 2019 al 14 de juny de 2019.

Més informació

Be Sociable, Share!