El compromís de tolerància zero de la UB i l’objectiu d’eradicar la violència i conductes masclistes compta amb una eina fonamental de prevenció, atenció i intervenció com és el Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual, i altres conductes masclistes o LGTBIQ+ fòbiques. L’objectiu d’aquest curs és oferir a la comunitat UB (alumnat, PAS i PDI) coneixements sobre els aspectes jurídics associats al protocol vigent a la UB, sobre el seu funcionament i aplicació, així com, sensibilitzar sobre les eines de bona praxi de cura psicològica davant de situacions de violència masclista mitjançant els primers auxilis emocionals.

Curs obert a tota la comunitat universitària, PAS,PDI i alumnat i que està organitzat per  la Unitat d’Igualtat de la UB.

Trobareu obertes les inscripcions aqui per a tota la comunitat universitària.

Hi ha dues edicions disponibles:

  • Primera edició:     Dilluns dia 9 octubre de 10 a 14:30

                              Dimarts dia 10 octubre de 10 a 14:30

  • Segona edició:      Dilluns 16 d’octubre de 16 a 20:30

                              Dimarts 17 d’octubre de 16 a 20:30

Cada edició compta amb 4 mòduls (9h síncrones + treball individual).

Be Sociable, Share!