La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna obre convocatòria per a la concessió de quatre ajuts per a la contractació d’investigadors predoctorals en formació adscrits als seus grups de recerca en el marc del Pla General de Recerca i Doctorat. L’objectiu de l’ajut és adquirir les habilitats pròpies de l’investigador en el transcurs de l’elaboració de la tesi doctoral i col·laborar en el desenvolupament del grup de recerca al qual s’adscriu.

La durada de l’ajut és d’un any, prorrogable un segon i un tercer any sempre que hi hagi disposició pressupostària de la FPCEE. Cada any es formalitzaran els contractes corresponents segons l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació (RD103/2019 EPIF). Les pròrrogues estan subjectes a l’acompliment dels objectius marcats que es farà constar a la memòria de seguiment que es lliurarà al finalitzar cada període anual.

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajut estarà obert fins al divendres 15 de novembre, inclòs. El full de sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s’haurà de presentar a l’Oficina de Recerca (Tamarita T2-06).

Més informació:

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
C. Císter, 34. 08022 Barcelona
Tel. 93 253 30 06

Be Sociable, Share!