Theses

Applied filters:
Defended
Year: 2007
University: Universitat de Barcelona
Reset filtering

Results:2

Search on thesis archive:

Filters:

Show only defended thesis | Show only not defended thesis

Year:
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
University:
| Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat de Barcelona | Universitat de Girona | Universitat de Lleida | Universitat Ramon Llull | Universitat Rovira i Virgili |

Ensenyament de la lectura i escriptura assistit per ordinador en alumnes amb discapacitat: disseny i avaluació del programari “Divertext”

Author: Sonia Reyes Muñoz
Director: Dra. María Carmen Basil Almirall
University: Universitat de Barcelona
Year: 2007
Papers produced:

Reyes, S. i Basil, C. (2008). Disseny i avaluació del Divertext, un programari per l’alfabetització inicial d’alumnes amb necessitats educatives especials. Suports, Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 12(2), 84-95.

Reyes, S., Basil, C., Aguilar, A. & Boix, J. (2004, october). Playing with sentences, words and letters: self-initiated multimedia literacy tasks. Comunicación presentada en 11th. Biannual conference of the international society for augmentative and alternative communication. Natal, Brazil.

Basil, C. & Reyes, S. (2003). Adqusition of literacy skills by children with sever disability. Child, lenguage, teaching and therapy, 19(2), 27-48.


Defended on 2007-02-09

URL Link

Interacció entre infants i formes d’organització de l’activitat conjunta

Author: María Teresa Segués Morral
Director: Dr. César Coll Salvador
University: Universitat de Barcelona
Year: 2007
Papers produced:

Mayordomo, R.M., & Segués, M.T. (2005, august). Control transfer management between teacher and student and shared reference maintenance and reconstruction: some strategies. Comunicación presentada enla EARLI. Nicòsia Chipre.

Mayordomo, R., Segués, T. y de Gispert, I. (2002, abril). Estrategias de ajuste de la ayuda pedagógica. Comunicación presentada en VII Congreso Internacional exigencias de la diversidad. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, España.

Rochera, M.J. y Segués, M.T. (2002, abril). Algunos factores que facilitan o dificultan el traspaso del control en la interacción entre Profesores y alumnos. Comunicación presentada en III Congreso Internacional de Psicología y Educación: Orientación e intervención Psicopedagógica. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, España.

Segués, T., Mayordomo, R.M. & de Gispert, I. (2002, june). Peer-interaction, play and the joint activity construction process. Comunicación presentada en Fifth Congress of the International Society for Cultural Research and Activity Theory Dealing with diversity. Amsterdam, Netherlands.

Segués, M. T. & Mayordomo, R.M. (2001, august). Peer interaction in a play situation. Comunicación presentada en 9th. European Conference for Research on Learning and Instruction. EARLI. Fribourg, Switzerland.

Colomina, R.M., Rochera, M.J., Mayordomo R.M. y Segués, M.T. (1999, august). La guía del adulto y el valor de las discontinuidades en la referencia compartida. Comunicación presentada en 8th. European Conference for Research on Learning and Instruction. EARLI. Göteborg, Sweden.

Coll, C., Bolea, E., Colomina, R., de Gispert, I., Mayordomo, R., Onrubia, J, Rochera, M. J. y Segués, T. (1992). Interacció, influència educativa i formes d’organització de l’activitat conjunta. Temps d’Educació, 7, 11-86.


Defended on 2007-03-14

URL Link