Theses

Applied filters:
Defended
Year: 2017
University: Universitat de Girona
Reset filtering

Results:6

Search on thesis archive:

Filters:

Show only defended thesis | Show only not defended thesis

Year:
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
University:
| Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat de Barcelona | Universitat de Girona | Universitat de Lleida | Universitat Ramon Llull | Universitat Rovira i Virgili |

L'optimització de la competència lingüística i la competència d'aprendre a aprendre: L'ús explícit i sistemàtic de les estratègies d'aprenentatge a l'Educació Primària.

Author: Ma. Isabel Almagro Nóbrega
Director: Dra. Ma. Luisa Pérez Cabaní
University: Universitat de Girona
Year: 2017
Defended on 2017-11-30

Relació entre les habilitats de processament fonològic (llengua catalana i castellana) i les habilitats de processament ortogràfic (llengua anglesa) en nens i nenes dislèctics d’entre 8 i 14 anys.

Author: Cati Riembau Serra
Director: Dra. Elisabeth Serrat i Dr. Ignasi Ivern
University: Universitat de Girona
Year: 2017
Defended on 2017-11-20

URL Link

En busca del tiempo y del espacio recobrados. Una investigación biográfica a partir de relatos de vida y migración de una familia de origen marroquí del Pirineo catalán.

Author: Marta Amorós
Director: Dr. Ignasi Vila y Dra. Elsa Lechner
University: Universitat de Girona
Year: 2017
Defended on 2017-03-24

URL Link

L'organització de l'activitat conjunta i la seva anàlisi en el procés d'ensenyament i aprenentatge de l'equilibri dinàmic en l'educació física escolar.

Author: Joel Comino Ruiz
Director: Dr. Victor Lopez i Dr. Ignasi Vila
University: Universitat de Girona
Year: 2017
Defended on 2017-09-08

URL Link

La pràctica educativa a través de l’aproximació dels fonts de coneixement i d’identitat.

Author: Mariona Llopart Rosell
Director: Dr. Moisès Esteban-Guitart
University: Universitat de Girona
Year: 2017
Papers produced:

Esteban-Guitart, M. y Llopart, M. (2017). La inclusión educativa a través de la aproximación de los fondos de conocimiento e identidad. Revista de Educación Inclusiva, 9(3).

Esteban Guitart, M., Llopart Rossell, M. y Subero, D. (2016). La aproximación de los fondos de conocimiento e identidad: la conexión del currículum y la práctica escolar con los contextos y formas de vida de los aprendices. Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano, 12(3), 13-19.


Defended on 2017-03-03

URL Link

La formació lingüística de les persones dislèctiques. Relació entre les habilitats de processament fonològic i les habilitats ortogràfiques

Author: Catalina Riembrau
Director: Dra. Elisabet Serrat
University: Universitat de Girona
Year: 2013
Defended on 2017-11-20

URL Link