S’ha convocat un ajut FPI per fer un contracte predoctoral a un investigador novell en el marc del projecte “Carrera investigadora e identidad: investigación dentro y fuera de la academia” del grup de recerca de la FPCEE Blanquerna SINTE LEST liderat per la Dra. Montserrat Castelló que ha obtingut un ajut I+D+i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (ref. PID2019-109358RB-I00).
El perfil d’investigador que es busca és
– Máster universitari en Psicologia, Educació o afins amb interès en fer un doctorat en l’àmbit de la formació d’investigadors novells.
– Coneixements en creació i gestió de plataformes digitals.
– Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès i capacitat de comunicar amb claredat idees complexes y conceptuals a audiències tant no especialitzades com a altres investigadors mitjançant l’ús de mitjans diversos
Les tasques a desenvolupar paral·lelament a l’elaboració de la tesi doctoral seran
– Suport a la recerca del projecte (preparació de reunions, tractament de dades, recollida i anàlisi de dades i escriptura de diferents productes de recerca i divulgació
– Suport a l’estratègia comunicativa del projecte i pla de disseminació del mateix
– Gestió d’equips i persones en relació a les tasques logístiques del projecte
El propòsit del projecte “Carrera investigadora e identidad: investigación dentro y fuera de la academia” és generar coneixement i recursos que contribueixin al desenvolupament identitari d’investigadors d’acord amb les premisses del programa Science with  and for Society -SWAFS-, que sol·licita canvis en l’educació i l’adopció d’un perfil investigador interdisciplinar i orientat a la societat. D’acord amb aquest propòsit, el projecte proporcionarà nous coneixements sobre a) les trajectòries professionals dels investigadors junior -ECRs_ en quatre països europeus (SP, FI, SW y UK) b) invariants i determinants socio-contextuals d’aquestes trajectòries, c) decisions a l’entorn de la carrera en el context de treball regional i mundial d) motius dels empleadors per contractar doctors dins i fora de l’acadèmia i g) validació de recursos interculturals per al desenvolupament de carreres investigadores d’acord amb les premisses de SWAFS 

Els interessats han de presentar sol·licitud abans del 27 d’octubre al MICINN tràmit ajuda

Per a qualsevol qüestió, podeu adreçar-vos a montsecr@blanquerna.url.edu

Be Sociable, Share!