El Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA) de la Universitat de Girona organitza el Cicle de seminaris de Novembre 2019 «Mètodes de recerca en la investigació educativa: disseny i aplicació», que consisteix en les següents activitats:

Seminari 1: “Modelització matemàtica i anàlisi de patrons”

  • A càrrec de: César Augusto Trelles, becari SENESCYT del Govern de l’Equador i Yeni Acosta, becària FPU.
  • Lloc i Data: Sala de Reunions 127 de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, el divendres 22 de novembre de 2019 de 9.30 a 11h.

Seminari 2: “Integració de mètodes quantitatius i qualitatius: Els mètodes mixtos en la recerca social”

  • A càrrec de: Dr. Joel Martí, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Lloc i Data: Aula 39 de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, el dimecres 27 de novembre de 2019 de 10.30 a 13h.

Seminari 3: “Design-Based Research: D-BR” (online)

  • A càrrec de: Dra. Marta Molina, professora titular del Departamento de Didáctica de la Matemática y las Ciencias Experimentales de la Universidad de Salamanca.
  • Lloc i Data: Aula 38 de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, el divendres 29 de novembre de 2019 de 10.30 a 12h.

Nota pels estudiants MIPE-DIPE:

Estas actividades podrán ser validadas por la Comisión Académica correspondiente como Actividades formativas en el caso que  (a) consten en el DAD del estudiante  y se adjunten las evidencias (de asistencia y el resumen de contenido) y (b) el  director o directora de tesis del estudiante de doctorado las reconozca como tales. Por lo tanto sugerimos que  al estudiante que pida antes la autorización a su director o directora.
Be Sociable, Share!