Línies d’investigació i tutories

Línia 1. Activitat conjunta, influència educativa i innovació i millora de les pràctiques educatives (UB)

Sublínia 1.1. Activitat conjunta i influència educativa: anàlisi, innovació i millora de les pràctiques educatives en entorns formals i no formals, presencials i en línia.

 • El sentit de l’aprenentatge escolar i la formació d’aprenents competents en un model d’educació distribuïda i interconnectada.
 • Les tecnologies digitals de la informació i la comunicació i la nova ecologia de l’aprenentatge.
 • Avaluació de l’aprenentatge per a la innovació i millora de les pràctiques educatives.

Professors/es: César Coll, Anna Engel, Judith Oller, Ana Remesal i María José Rochera de la Universitat de Barcelona
Grup de recerca sobre interacció i influència educativa, GRINTIE

Sublínia 1.2. Activitat conjunta, coneixement i aprenentatge dels docents en comunitats professionals per a la innovació i millora de les pràctiques educatives.

 • Contextos de formació i aprenentatge per a la pràctica docent basats en la reflexió conjunta.
 • Assessorament col·laboratiu per a la innovació i millora de les pràctiques educatives en una direcció inclusiva.

Professors/es: Rosa Colomina i Javier Onrubia de la Universitat de Barcelona
Grup de recerca sobre interacció i influència educativa, GRINTIE

 

Línia 2. Diversitat, comunicació i llenguatge i intervenció en contextos de desenvolupament (UB, URL)

Sublínia 2.1. Ensenyament i aprenentatge de la llengua oral en contextos inclusius.

 • Anàlisi i millora de les pràctiques educatives en contextos educatius formals, context familiar i atenció precoç.
 • Desenvolupament de la competència comunicativa oral, llengua de signes i comunicació augmentativa.
 • Processos de desenvolupament professional presencials i amb tecnologia digital des d’una perspectiva col·laborativa i reflexiva.

Professores: Ana Luisa Adam, Marta Gràcia, Maria Josep Jarque y Fàtima Vega de la Universitat de Barcelona
Grup de recerca sobre comunicació, llengua oral i diversitat, CLOD

Sublínia 2.2. Anàlisi del suport parental al desenvolupament infantil normatiu i amb discapacitat en edats primerenques.

 • Interacció i desenvolupament de la comunicació i del llenguatge.
 • Atenció precoç i intervenció naturalista i per videofeedback als cuidadors principals per promoure el benestar emocional, l’autoeficàcia parental, la qualitat de vida familiar i el desenvolupament infantil.

Professores: Magda Rivero i Rosa Vilaseca de la Universitat de Barcelona
Grup de recerca parentalitat, desenvolupament infantil normatiu i amb discapacitat, PADIND

Sublínia 2.3. Intervenció en contextos familiars i educatius. Formació dels professionals i anàlisi de les pràctiques basades en l’evidència.

 • Promoció de l’ús i adopció de pràctiques basades en l’evidència en entorns familiars i escolars, a partir de la formació i l’acompanyament als professionals (mestres, professionals AT, etc.).
 • Avaluació tant de la formació realitzada com dels resultats obtinguts a partir de les pràctiques basades en l’evidència.

Professora: Joana M. Mas de la Universitat Ramon Llull
Grup d’investigació Seminari Interuniversitari sobre Identitat i Noves Trajectòries Educatives, SINTE-URL

 

Línia 3. Lectura i escriptura en contextos escolars, acadèmics i de recerca, pensament crític i regulació (URL, UB) 

Sublínia 3.1. Representacions, argumentació i aprenentatges escolars. 

 • Aprendre a argumentar, argumentar per aprendre
 • Anàlisi de la dialogicitat: Diàleg i argumentació per aprendre
 • Ús de representacions externes en la resolució de problemes

Professora: Mercè Garcia-Milà de la Universitat de Barcelona
Grup de recerca sobre sobre argumentació, representacions externes i aprenentatges escolars,  GRAE

Sublínia 3.2.  Lectura i escriptura argumentativa i pensament crític. 

 • Estratègies de comprensió lectora i de composició escrita: ensenyament, aprenentatge i regulació.
 • Lectura i escriptura epistèmiques: processos i resultats d’aprenentatge a l’Educació Secundària i a la Universitat
 • Lectura crítica, aprenentatge, ensenyament i intervenció

Professores: Núria Castells i Marta Minguela de la Universitat de Barcelona
Grup de recerca sobre lectura, escriptura i adquisició de coneixements, LEAC

Sublínia 3.3. L’escriptura i el desenvolupament identitari en contextos acadèmics i científics.

 • Desenvolupament de la identitat investigadora i relacions amb l’escriptura.
 • Concepcions sobre la recerca i l’escriptura en contextos acadèmics i professionals.
 • Propostes d’intervenció per comunicar i aprendre en contextos acadèmics i científics.

Professores: Montserrat Castelló, Mariona Corcelles i Anna Sala de la Universitat Ramon Llull
Grup d’investigació Seminari Interuniversitari sobre Identitat i Noves Trajectòries Educatives, SINTE-URL

 

Línia 4. Identitat, cooperació i formació d’agents educatius (UAB, URL)

Sublínia 4.1. La identitat dels professionals de l’educació i dels aprenents: construcció i formació.
Professors/es: Ibis M. Álvarez, Carles Monereo i Crista Weise de la Universitat Autònoma de Barcelona
Grup de recerca en identitat i estratègies docents, SINTE-IdentitES

Sublínia 4.2.  Aprenentatge cooperatiu, col·laboratiu i tutoria entre iguals.
Professors/es: David Duran i Marta Flores de la Universitat Autònoma de Barcelona
Grup de recerca sobre aprenentatge entre iguals, SINTE-GRAI

Sublínia 4.3. Formació inicial i continuada de professionals que atenen als infants i a les seves famílies.
Professora: Silvia Blanch de la Universitat Autònoma de Barcelona
Equip de recerca sobre infància, família i educació, SINTE-ERIFE

Sublínia 4.4. Formació de professorat i desenvolupament de la identitat indagadora.
Professora: Eva Liesa de la Universitat Ramon Llull
Grup d’investigació Seminari Interuniversitari sobre Identitat i Noves Trajectòries Educatives, SINTE-URL

 

Línea 5. Atenció psicoeducativa en contextos comunitaris (UdG, UAB)

Sublínia 5.1. Desenvolupament i construcció de la identitat en comunitats minoritzades i en entorns d’exclusió social.
Professors/es: Ibis Álvarez (UAB), Moisés Esteban-Guitart (UdG), Adriana Gil-Juárez (UdG), José Luis Lalueza (UAB) i Julie Waddington  (UdG)
Grup de recerca en desenvolupament humà, intervenció social i interculturalitat, SINTE-DEHISI
Grupo de recerca sobre cultura, educació i desenvolupament humà, GRICEDH

Subínia 5.2. Llenguatge, cognició i educació.
Professors/es: Elisabet Serrat y Francesc Sidera de la Universitat de Girona
Grupo de recerca sobre cultura, educació i desenvolupament humà, GRICEDH

Sublínia 5.3. Relacions família, escola i comunitat. Disseny, desenvolupament i avaluació d’ecosistemes socioeducatius.
Professors/es: Moisés Esteban-Guitart (UdG), José Luis Lalueza (UAB), Víctor López-Ros (UdG) y Pilar Monreal-Bosch (UdG)
Grupo de recerca sobre cultura, educació i desenvolupament humà, GRICEDH
Grup de recerca en desenvolupament humà, intervenció social i interculturalitat, SINTE-DEHISI

 

Be Sociable, Share!