Comissió acadèmica

President de la comissió i coordinadora del DIPE a la Universitat de Barcelona:

Dra. Marta Gràcia Garcia. Departament de Cognició, Desenvolupament, Psicologia de l’Educació. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Tel.:(+34)933 125 832 – Fax: (+34) 934 021 368
E-mail: mgraciag@ub.edu

Coordinadora del DIPE a la Universitat Autònoma de Barcelona:

Dra. Ibis M. Álvarez. . Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona. TTel.: (+34) 935 812 103 – Fax: (+34) 935 811 377
E-mail: ibismarlene.alvarez@uab.es

Coordinador del DIPE a la Universitat de Girona:

Dr. Moises Esteban. Departament de Psicologa. Facultat d`’Educació i Psicologia. Universitat de Girona. Tel.: (+34) 972 418 107- Fax: (+34) 972 418 301
E-mail: moises.esteban@udg.es

Coordinadora del DIPE a la Universitat Ramon Llull:

Dra. Montserrat Castelló Badia. Departament de Psicologia. Facultat de Psicologia, Ciencies de l’Educación i l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Tel.: (+34) 932 533 120 – Fax: (+34) 932 533 031
E-mail: montserratcb@blanquerna.edu

Be Sociable, Share!