Preinscripció i matrícula

Preinscripció

Els estudiants poden presentar la sol·licitud d’admissió al DIPE en qualsevol moment del curs acadèmic. La sol·licitud ha de dirigir-se al President de la Comissió Acadèmica del programa i ha d’anar acompanyada dels documents següents (en format electrònic):

  • escrit de motivació explicant les raons per les quals s’opta al programa, assenyalant la línia o línies d’investigació d’interès;
  • curriculum vitae amb esment exprés del nivell de domini de llengües estrangeres i TIC;
  • expedient acadèmic dels estudis de Llicenciatura o Grau i de Màster, incloent la relació de les assignatures i qualificacions obtingudes.

Informació administrativa i matrícula

Facultat de Psicologia
Secretaria d’Estudiants i Docència
Universitat de Barcelona
Edifici Ponent – Planta baixa
Passeig Vall d’Hebrón, 171 • 08035 Barcelona
Tel.:(+34) 933 125 009 • Fax:(+34) 934 021 427
correu electrònic: secretaria_psico@ub.edu

Información sobre els doctorats a la Universitat de Barcelona
Información sobre els doctorats a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona

Be Sociable, Share!