Estudiants

Matrícula d’estudiants MIPE

Curs Estudiants preinscrits Estudiants nous matriculats Total de estudiants MIPE
2006–07 127 40 40
2007–08 119 49 83
2008–09 91 46 97
2009–10 126 47 93
2010–11 158 39 82
2011–12 196 32 74
2012–13 95 34 66
2013-14 105 36 71
2014-15 97 31 69
2015-16 101 33 65
2016-17 119 36 64
2017-18 108 37 74
2018-19 98 30 72
2019-20 116 39 70
2020-21 77 18 62
2021-22 92 37 71
2022-23 101 29 71

Seguiment i suport als i les estudiants durant el desenvolupament del programa

El protocol d’actuacions, dissenyat amb la doble finalitat de realitzar un seguiment i suport continuats a la trajectòria acadèmica dels estudiants i proporcionar informació útil i rellevant per a l’avaluació, revisió i millora progressives del programa, contempla les fases, actuacions i instruments següents:

  • Tutoria prèvia a la matrícula del primer curs per a orientar l’elecció de l’especialitat i les assignatures optatives. Així com orientacions per a l’accés a la Comunitat Virtual MIPE-DIPE i les aules Moodle de suport a les assignatures (setembre).
  • Tutoria prèvia a la matrícula de segon any i posteriors per a l’elecció de les assignatures optatives (setembre).
  • Acte especialment dirigit als i les estudiants de nova incorporació de presentació de les facultats participants en el programa, dels seus respectius coordinadors i coordinadores i dels i les estudiants de cursos anteriors. En aquest mateix acte té lloc una sessió per a resoldre dubtes d’accés a la Comunitat Virtual MIPE-DIPE (setembre).
  • Tutoria dirigida a donar orientacions sobre el procediment de sol·licitud i defensa del Treball Final de Màster i la composició dels tribunals, així com el procediment i calendari de l’oferta i assignació de places de pràcticum profesionalizador i de recerca. Valoració i opinions sobre el desenvolupament de les assignatures del primer semestre. Les valoracions recollides són analitzades en una sessió de treball de la Comissió acadèmica del programa per a l’avaluació, revisió i millora progressives del programa (desembre).
  • Enquestes UB dirigides a valorar al professorat i les assignatures del primer semestre. Les valoracions recollides són analitzades en una sessió de treball de la Comissió acadèmica del programa per a l’avaluació, revisió i millora progressives del programa (gener).
  • Tutoria dirigida a presentar l’oferta de places de practicum de les tres especialitats, Intervenció psicoeducativa i millora de les pràctiques educatives, Orientació psicoeducativa en educació secundària i Recerca psicoeducativa, per part dels coordinadors i coordinadores de practicum de les universitats participants en el programa. Presentació del calendari per la sol·licitud de places i el procediment d’assignació d’una plaça a cada estudiant (maig).
  • Enquestes UB dirigides a valorar al professorat i les assignatures del segon semestre. Les valoracions recollides són analitzades en una sessió de treball de la Comissió acadèmica del programa per a l’avaluació, revisió i millora progressives del programa (juny).
  • Durant tot el curs els i les estudiants disposen d’una adreça de contacte per a consultes sobre temes administratius (matrícula, pagaments, presentació de documents, etc.):  mastersoficialspsico@ub.edu
  • Durant tot el curs els i les estudiants disposen d’adreces de contacte per a consultes sobre temes acadèmics amb els coordinadors i coordinadores del programa: http://mipe.psyed.edu.es/ca/mipe/comision-coodinacion-mipe
Be Sociable, Share!