Estudiants

Matrícula d’estudiants de màster

Curs Estudiants preinscrits Estudiants nous matriculats Total estudiants MIPE
2006–07 127 40 40
2007–08 119 49 83
2008–09 91 46 97
2009–10 126 47 93
2010–11 158 39 82
2011–12 196 32 74
2012–13 95 34 66
2013-14 105 36 71
2014-15 97 31 69
2015-16 101 33 65
2016-17 119 36 64
2017-18 108 37 74
2018-19 98 30 71
2019-20 159 39 70

 

Seguiment dels estudiants durant el desenvolupament del programa

El programa disposa de diversos mitjans i instruments per assegurar la qualitat de la formació, entre els quals destaca el protocol previst per dur a terme el seguiment dels estudiants. El protocol d’actuacions, dissenyat amb la doble finalitat de realitzar un seguiment continuat de la trajectòria acadèmica dels estudiants i proporcionar informació útil i rellevant per a l’avaluació, revisió i millora progressives del programa, incorpora un conjunt d’instruments accessibles a través de la Comunitat virtual MIPE/DIPE.

El protocol contempla les fases, actuacions i instruments següents:

  • A l’inici de cada curs acadèmic: realització o actualització, segons com pertocarà, del registre de dades personals.
  • Al final de cada curs acadèmic: qüestionari individual amb opinions i valoracions sobre diversos aspectes de la formació rebuda durant els dos semestres del curs.

Els resultats dels qüestionaris sobre el funcionament del programa es comuniquen personalment als estudiants i són analitzats en les reunions de coordinació.

 

Be Sociable, Share!