Us volem informar que el dia 22 de gener es va publicar al DOGC l’oferta de convocatòria pública de dues beques de col·laboració amb el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Poden optar a una beca les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Haver obtingut un doctorat, un màster o un grau durant el període dels tres anys anteriors a la convocatòria de la beca, en alguna de les especialitats de ciències polítiques, sociologia, economia, estadística, matemàtiques, física, enginyeries, psicologia, pedagogia, psicopedagogia o qualsevol altra matèria que sigui d’interès per a l’organització.

b) Ser estudiants d’una segona carrera o grau, de màster o postgrau o d’un doctorat en el moment de sol·licitar la beca, en alguna de les especialitats indicades en l’apartat anterior.

Els participants han d’estar en possessió, com a mínim, del nivell C de llengua catalana i castellana, i B2 d’anglès.

No poden optar a la beca les persones que hagin obtingut una beca en l’àmbit de les actuacions del Consell en convocatòries anteriors.

La percepció econòmica de les beques és de 1330 Euros mensuals per una dedicació de 35 hores setmanals.

Es disposa fins el 8 de març per a presentar la candidatura.

La participació del procés és gratuïta i s’ha de realitzar en el següent enllaç: http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20061-bequesc-consell

Be Sociable, Share!