La Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons convoca ajuts per a dur a terme estades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, preferentment a l’estranger, per a la realització d’estudis de postgrau o treballs de recerca, així com estudis de màster d’ensenyaments artístics, música, composició i cant. El període de començament de les estades podrà estar comprés entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 19 de juliol al 29 d’octubre de 2021.

L’enllaç a les bases és el següent: http://www.fpedroipons.ub.edu/images/bases2021.pdf

L’enllaç a la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons és el següent: http://www.fpedroipons.ub.edu/index.php?lang=ca

Be Sociable, Share!