Ja es pot accedir a nº 56 3a època de la versió digital amb accés directe d’ÀMBITS DE PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ ÀÁF – PRIMAVERA 2022.

Actualment, la revista és d’accés totalment obert i no és necessari enregistrar-se prèviament per llegir els articles: http://www.ambitsaaf.cat

Ya se puede acceder al nº 56 3ª época de la versión digital con acceso directo de ÁMBITOS DE PSICOPEDAGOGÍA Y ORIENTACIÓN ÀÁF – PRIMAVERA 2022

Actualmente, la revista es de acceso totalmente abierto y no es necesario el registro previo para leer los artículos http://www.ambitsaaf.cat

«Re-construir» la intervenció psicopedagògica, repte de futur  / “Re-construir» la intervención psicopedagógica, reto de futur

– Joan Serra Capallera (Director Àmbits de Psicopedagogia i Orientació)

Un món hostil ple de bona gent  / Un mundo hostil lleno de buena gente

– Víctor Saura (Director El Diari de l’Educació)

Alguns paràmetres moduladors del caràcter social dels nostres joves./ Algunos parámetros moduladores del carácter social de nuestros jóvenes

Antoni Talarn Caparros (Facultat de Psicologia Universitat de Barcelona), Anna Rigat (Psicòloga, Universitat Oberta de Catalunya)

Beneficis de la docència compartida des de la perspectiva de l’alumnat d’Educació Primària / Beneficios de la docencia compartida desde la perspectiva del alumnado de Educación Primaria

Edwin José Triana Teherán (Universitat Autònoma de Barcelona), Carme Armengol Asparó (Universitat Autònoma de Barcelona)

Repensar l’assessorament psicopedagògic des d’un servei educatiu específic, el CRETDiC/ Repensar el asesoramiento psicopedagógico desde un servicio educativo específico, el CRETDiC

Neus Ferré (Psicopedagoga CRETDiC Tarragona), Montserrat Talaya (Psicopedagoga CRETDiC Tarragona)

Les UFTEA, una resposta integrada per als infants i joves amb TEA i les seves famílies / Las UFTEA, una respuesta integrada para niños y jóvenes con TEA y sus familias

– Esther Francisco Salas (Psiquiatra. CSMIJ Cornellà- Hospital Sant Joan de Déu Barcelona), Neus Ribalta Xicota (Psicopedagoga. EAP B07 Cornellà de Llobregat), Teresa Rius i Santamaria (Psicòloga clínica. CSMIJ Cornellà- Hospital Sant Joan de Déu Barcelona), Coral Tarazona Ortiz (Psicopedagoga. EAP B07 Cornellà de Llobregat)

Una reflexió sobre l’ús de les proves estandarditzades en l’avaluació a l’atenció primerenca / Una reflexión sobre el uso de las pruebas estandarizadas en la evaluación en atención temprana

Marta Casla (Universitat Autònoma de Madrid), Ángeles Medina (Universitat Autònoma de Madrid), Yue Liu (High School Attached To Northeast Normal University. ChaoYang)

La tutoria en el context escolar europeu / La tutoría en el contexto escolar europeo

Ana González-Benito (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

L’atenció a l’alumnat amb discapacitat en l’educació superior en línia: El cas de la Universitat Oberta de Catalunya / La atención al alumnado con discapacidad en la educación superior en línea: El caso de la Universitat Oberta de Catalunya

Efrem Melián (Investigador predoctoral dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, UOC), Sílvia Mata (Tècnica del Servei d’Atenció UOC), Julio Meneses (Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de la Educació UOC)

Incidents crítics i perfils identitaris d’assessors acadèmics a Colòmbia: anàlisi de casos / Incidentes críticos y perfiles identitarios de asesores académicos en Colombia: análisis de casos

Andrea Vargas (Universitat Autònoma de Barcelona), Paula Mayoral Serrat (Universitat Ramon Llull), Maribel Cano Ortiz (Universitat Ramon Llull), Ivonne Adriana Raballaty (Universidad de la Salle)

Ressenya Tres maletes. De l’aula d’acollida al món de la moda

– Eulàlia Bassedas Basllús

Ressenya Tres maletes. De l’aula d’acollida al món de la moda

– Eulàlia Bassedas Basllús

Be Sociable, Share!