La Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, en el marc de la signatura d’un contracte programa de recerca amb el Vicerectorat de Recerca de la Universitat de Barcelona, amb la finalitat de fomentar la producció científica del PDI/PI, les col·laboracions internacionals, la participació en xarxes científiques internacionals o altres iniciatives de millora del potencial investigador, obre la convocatòria d’Ajuts per a accions especials de recerca de la Facultat.  El programa d’ajuts preveu el finançament de determinades activitats de manera que investigadors o grups de recerca reconeguts en convocatòries competitives puguin atendre compromisos científics ben fonamentats durant períodes en els quals es necessiti recolzament institucional.

La Comissió de Recerca i Política Científica (CRPC), de la facultat de Psicologia, valorarà les sol·licituds que es comprometin a assolir uns objectius específics i que siguin rellevants per a la trajectòria investigadora del sol·licitant o del grup de recerca al qual pertanyi. La comissió, una vegada avaluades les sol·licituds, farà la proposta d’atorgament en funció de la disponibilitat pressupostària.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 11 de desembre de 2017.

Més informació

Be Sociable, Share!