Línies d’investigació i tutories

Línia 1: Activitats d’aprenentatge, experiències subjectives d’aprenentatge i influència educativa en entorns presencials, d’e-Learning i mixts.

Investigadors: Dr. C. Coll, Dra. A. Engel, Dra. J. Oller · Universitat de Barcelona

 • El sentit de l’aprenentatge escolar i la formació d’aprenents competents en un model d’educació distribuïda i interconnectada.
 • Les tecnologies digitals de la informació i la comunicació i la nova ecologia de l’aprenentatge.

Línia 2: Interacció i influència educativa: anàlisi, innovació i millora de les pràctiques educatives i d’avaluació per a l’atenció a la diversitat i la inclusió.

Investigadors: Dr. J. Onrubia, Dra. A. Remesal, Dra. Mª J. Rochera · Universitat de Barcelona

 • Assessorament col·laboratiu per a la innovació i millora de les pràctiques educatives en una direcció inclusiva.
 • Avaluació de l’aprenentatge per a la innovació i millora de les pràctiques educatives.

Línia 3: Activitat conjunta, coneixement i aprenentatge en comunitats professionals: professors i alumnes que aprenen junts i comunitats educatives en desenvolupament.

Investigadors: Dra. R. Colomina, Dra. Mª T. Mauri · Universitat de Barcelona

 • La reflexió conjunta sobre la pràctica i la construcció del coneixement del mestre en la formació del professorat.
 • Coneixement pràctic i coneixement acadèmic en la pràctica dels professionals de l’educació.

Línia 4: Llegir i escriure per aprendre: processos psicològics implicats i resultats d’aprenentatge.

Investigadors: Dra. N. Castells, Dra. M. Miras, Dra. I. Solé · Universitat de Barcelona

 • Estratègies de comprensió lectora i de composició escrita: ensenyament, aprenentatge i intervenció en les diferents etapes educatives.
 • Lectura i escriptura per aprendre: processos i resultats de l’aprenentatge. Autoregulació i aspectes metacognitius (processos de lectura, supervisió i resultats de comprensió).

Línia 5: Representacions externes i aprenentatges escolars.

Investigadors: Dr. E. Martí, Dra. M. Garcia-Milà, Dr. F. Gabucio · Universitat de Barcelona

 • La contribució dels sistemes semiòtics en l’aprenentatge de les ciències i les matemàtiques.
 • La funció de la metacognició en l’aprenentatge de les ciències i les matemàtiques.

Línia 6: Competències lingüístiques i rendiment acadèmic.

Investigadors: Dr. X. Arnau, Dra. A. Teberosky · Universitat de Barcelona

Línia 7: Habilitació i adquisició del llenguatge, la comunicació augmentativa i l’escriptura en persones amb necessitats educatives especials.

Investigadors: Dra. C. Basil, Dra. M. Gràcia, Dra. S. Jarque, Dra. M. Rivero, Dr. E. Soro, Dra. R. Vilaseca  · Universitat de Barcelona

 • Detecció, prevenció, atenció precoç i intervenció familiar en persones amb discapacitat.
 • Llenguatge i comunicació al context escolar i familiar: avaluació i intervenció.

Línia 8: Identitat docent i estratègies d’ensenyament.

Investigadors: Dra. I. Álvarez, Dr. R. Martínez, Dr. C. Monereo · Universitat Autònoma de Barcelona

Línia 9: Diversitat cultural i aprenentatge cooperatiu.

Investigadors: Dr. D. Durán, Dr. J. L. Lalueza · Universitat Autònoma de Barcelona

Línia 10: Estratègies de lectura i escriptura acadèmica.

Investigadors: Dra. M. Castelló, Dra. I. Liesa · Universitat Ramon Llull

Línia 11: Anàlisi de les pràctiques educatives en contextos d’alta diversitat lingüística, el desenvolupament de la competència multilingüe i el disseny i desenvolupament de programes d’intervenció.

Investigadors: Dr. M. Esteban, Dra. I. Serrat, Dr. P. Monreal, Dr. I. Vila · Universitat de Girona

Línia 12: Serveis i qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Investigadors: Dr. C. Giné, Dra. A. Balcells, Dra. M. Gràcia, Dra. S. Jarque, Dra. J. Mas, Dra. R. Vilaseca · Universitat Ramon Llull, Universitat de Barcelona

 •  Necessitats de les famílies, qualitat de vida familiar i intervenció en context familiar i escolar.
 • Pràctiques educatives familiars i atenció precoç.
Be Sociable, Share!