Accés, selecció i matrícula

Criteris d’admissió

Per accedir al MIPE es requereix estar en possessió d’un títol de grau, de llicenciatura o el seu equivalent en:

 • Psicologia
 • Pedagogia
 • Formació del professorat
 • Ciències de l’Educació
 • Educació Social
 • Psicopedagogia
 • Lingüística
 • Sociologia
 • Antropologia social i cultural
 • Comunicació audiovisual
 • Equivalents (prèvia valoració de l’expedient acadèmic dels candidats/as)

La Comissió de coordinació del MIPE encarregada del procés d’admissió de l’alumnat, prèvia anàlisi i valoració dels expedients dels candidats, identificarà als quals no acreditin íntegrament la formació específica en psicologia i en educació requerida per a l’ingrés i podrà exigir-los, amb la finalitat de garantir al màxim el seu aprofitament al programa, la realització de fins a 30 crèdits  de nivell complementaris als establerts per a l’obtenció del títol.

Criteris de valoració de mèrits

La Comissió del programa, atenent als documents acreditatius que presentin els candidats sobre els seus coneixements, formació i experiència prèvia, valorarà els seus mèrits en funció de: (1) les seves motivacions per cursar el MIPE; (2) els seus coneixements previs sobre psicologia, educació i psicologia de l’educació; (3) el seu coneixement de llengües estrangeres i el seu coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació a nivell d’usuari; i (4) el seu expedient acadèmic.

Procediment de resolució

Una vegada valorats els expedients, la Comissió de coordinació del MIPE resoldrà les sol·licituds d’admissió al programa i informarà per escrit als candidats.

Preinscripció curs 2022-2023

1er període d’inscripció: del 4 de abril al 13 de maig 2022
Resolucions 1er període: primera setmana de juny 2022

2n període d’inscripció: del 16 de maig al 23 de juny 2022
Resolucions 2n període: segona setmana de juliol 2022

¡Nou!
Tercer període: del 22 d’agost al 4 de setembre 2022.
Resolució: tercera setmana de setembre.

Formulari d’inscripció.

Informació administrativa i matrícula

Secretaria d’Estudiants i Docència
Facultat de Psicologia
Universitat de Barcelona
Edifici Ponent – Planta baixa
Passeig Vall d’Hebron, 171 · 08035 Barcelona
Tel.: (+34) 933 125 009 · Fax: (+34) 934 021 427

Correo electrónico: mastersoficialspsico@ub.edu

Be Sociable, Share!