Grups de recerca

Grup de recerca sobre interacció i influència educativa, GRINTIE Coord.: Dr. César Coll
Grup de recerca sobre sobre argumentació, representacions externes i aprenentatges escolars,  GRAE Coord.: Dra. Mercè Garcia-Mila
Grup de recerca parentalitat, desenvolupament infantil normatiu i amb discapacitat, PADIND Coord.: Dra. Rosa M. Vilaseca i Dra. Magda Rivero
Grup de recerca sobre lectura, escriptura i adquisició de coneixements, LEAC Coord.: Dra. Núria Castells
Grup de recerca sobre comunicació, llengua oral i diversitat, CLOD  Coord.: Dra. Marta Gràcia
Grup de recerca en desenvolupament humà, intervenció social i interculturalitat, SINTE-DEHISI Coord.: Dr. José Luis Lalueza
Grup de recerca en identitat i estratègies docents, SINTE-IdentitES Coord.: Dr. Carles Monereo
Grup de recerca sobre aprenentatge entre iguals, SINTE-GRAI Coord.: Dr. David Duran
Equip de recerca sobre infància, família i educació, SINTE-ERIFE Coord.: Dra. Sílvia Blanch
Grupo de recerca sobre cultura, educació i desenvolupament humà, GRICEDH Coord.: Dr. Moisès Esteban
Grup d’investigació Seminari Interuniversitari sobre Identitat i Noves Trajectòries Educatives, SINTE-URL  Coord.: Dra. Montserrat Castelló
Grup de recerca  sobre atenció a la diversitat, GRAD Coord.: Dr. Jesús Soldevila-Pérez

Be Sociable, Share!