Grups de recerca

Grup de recerca sobre interacció i influència educativa, GRINTIE Coord.: Dr. César Coll

Grup de recerca sobre sobre argumentació, representacions externes i aprenentatges escolars,  GRAE Coord.: Dra. Mercè Garcia-Mila

Grup de recerca parentalitat, desenvolupament infantil normatiu i amb discapacitat, PADIND Coord.: Dra. Rosa M. Vilaseca i Dra. Magda Rivero

Grup de recerca sobre lectura, escriptura i adquisició de coneixements, LEAC Coord.: Dra. Núria Castells

Grup de recerca sobre comunicació, llengua oral i diversitat, CLOD  Coord.: Dra. Marta Gràcia

Grup de recerca sobre desenvolupament humà, intervenció social i interculturalitat, DEHISI Coord.: Dr. José Luis Lalueza

Grup de recerca en identitat i estratègies docents, SINTE-IdentitES Coord.: Dr. Carles Monereo

Grup de recerca sobre aprenentatge entre iguals, SINTE-GRAI Coord.: Dr. David Duran

Equip de recerca sobre infància, família i educació, ERIFE Coord.: Dra. Sílvia Blanch

Grupo de recerca sobre cultura i educació, GRICE Coord.: Dr. Moisès Esteban

Grup de recerca sobre discapacitat i qualitat de vida: aspectes educatius, GRIDCAV Coord.: Dr. David Simó

Grup d’investigació en estratègies de lectura i escriptura acadèmiques, SINTE-Lest   Coord.: Dra. Montserrat Castelló

Be Sociable, Share!