Grups de recerca

Grup de recerca sobre interacció i influència educativa, GRINTIE Coord.: Dr. César Coll

Grup de recerca sobre sobre representacions externes i aprenentatges escolars,  GRAE Coord.: Dr. Eduard Martí

Grup de recerca a la unidad de técniques augmentatives de comunicació i habilitació, UTAC Coord.: Dra. Rosa M. Vilaseca

Grup d’estudis sobre lectura, escriptura i adquisició de coneixements, LEAC Coord.: Dra. Núria Castells

Grup de recerca sobre desenvolupament humà, intervenció social i interculturalitat, DEHISI Coord.: Dr. José Luis Lalueza

Grup de recerca en identitat i estratègies docents, SINTE-IdentitES Coord.: Dr. Carles Monereo

Grup de recerca sobre aprenentatge entre iguals, SINTE-GRAI Coord.: Dr. David Duran

Grupo de recerca sobre cultura i educació, GRICE Coord.: Dr. Moisès Esteban

Grup de recerca sobre discapacitat i qualitat de vida: aspectes educatius, GRIDCAV Coord.: Dr. Climent Giné

Grup d’investigació en estratègies de lectura i escriptura acadèmiques, SINTE-Lest   Coord.: Dra. Montserrat Castelló

Be Sociable, Share!