Doctorat DIPE

El DIPE és una iniciativa conjunta de quatre universitats de Catalunya —Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Ramon Llull—, sota la coordinació de la Universitat de Barcelona. Participen en ella diversos grups d’investigació en psicologia de l’educació que desenvolupen la seva activitat en aquestes universitats. Aquesta col·laboració permet oferir als estudiants del programa:

  • un ventall ampli i diversificat de temes i línies d’investigació en les quals formar-se;
  • una visió actualitzada de l’estat de l’art en el que concerneix a la investigació psicològica en educació;
  • una panoràmica dels plantejaments i abordatges epistemològics i metododològics amb major presència i actualitat en la investigació psicoeducativa;
  • una xarxa de contactes amb altres investigadors, universitats i centres d’investigació espanyols i estrangers amb els quals col·laboren habitualment els grups d’investigació;
  • una experiència directa d’aprenentatge dels procediments i mètodes d’investigació psicoeducativa mitjançant la seva incorporació al treball dels grups d’investigació.
Be Sociable, Share!