Màster MIPE

El Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació –MIPE– s’imparteix des del curs 2006-07. Fruit d’una iniciativa conjunta de quatre universitats de Catalunya —Universitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Ramon Llull  i Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. El MIPE és un títol oficial de postgrau i té la menció de International Master ‘s Programme (IMP) atorgada per la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris. Al 2021 i 2016 el MIPE ha estat acreditat amb EXCEL·LÈNCIA per la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

El MIPE té tres itineraris formatius, dos professionalitzadors i un altre acadèmic i d’investigació, que es concreten en les especialitats d’Intervenció psicoeducativa i millora de les pràctiques educatives, Orientació psicoeducativa en educació secundària i Investigació psicoeducativa. Les tres especialitats condueixen, una vegada cursades i superades les matèries corresponents, a l’obtenció del títol oficial de Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació.

El MIPE està a més vinculat al Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació –DIPE– a través de l’especialitat d’Investigació Psicoeducativa.

Informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció de l’alumnat del MIPE: espai VSMA de la Universitat de Barcelona https://www.ub.edu/indicadorsVSMA

Informació sobre sistema d’sssegurament intern de la qualitat de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona  https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/sistema-de-qualitat

Be Sociable, Share!