El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona convoca el XXIII Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona a les tesis doctorals presentades en aquesta Universitat durant l’any 2017. El Premi pretén distingir una tesi doctoral que representi una aportació rellevant en el camp del coneixement humà i per al progrés de la ciència.

Podran ser candidats a aquest Premi els autors de tesis doctorals llegides i defensades públicament des de l’ 1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017 a la Universitat de Barcelona i que hagin obtingut la màxima qualificació del tribunal (excel·lent cum laude).

Més informació

Be Sociable, Share!