Benvolguts estudiants de doctorat,

Els informem que s’ha publicat la convocatòria d’ajuts del programa de contractació d’investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB 2023).

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert del 15 de gener al 9 de febrer de 2024, a les 14:00 hores (hora local de Barcelona).

La presentació de sol·licituds es realitzarà per via electrònica, a través de l’aplicació que trobareu al web: http://www.ub.edu/beques/3rcicle/PREDOCSUB/solicitud.html

Així mateix, també s’ha d’emplenar el formulari publicat a la plataforma del Banco Santander. Aquelles persones que, tot i haver sol·licitat l’ajut, no emplenin el formulari del Banco Santander en restaran excloses. De la mateixa manera, qui empleni només la sol·licitud a través del Banco Santander també serà exclòs.


Estimados estudiantes de doctorado,

Les informamos que se ha publicado la convocatoria de ayudas del programa de contratación de investigadores predoctorales de la Universidad de Barcelona (PREDOCS-UB 2023).

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 15 de enero al 9 de febrero de 2024, a las 14:00 horas (hora local de Barcelona).

La presentación de solicitudes se realizará por vía electrónica, a través de la aplicación que encontrará en la web: http://www.ub.edu/beques/3rcicle/PREDOCSUB/solicitud.html

Asimismo, también se cumplimentará el formulario publicado en la plataforma del Banco Santander. Aquellas personas que, a pesar de haber solicitado la ayuda, no rellenen el formulario del Banco Santander estarán excluidas. Del mismo modo, quien cumplimente sólo la solicitud a través del Banco Santander también será excluido.


Dear PhD students,

We would like to inform you that the call for applications for the University of Barcelona Predoctoral Researcher Recruitment Programme (PREDOCS-UB 2023) has been published.

The deadline for submitting applications is from 15 January to 9 February 2024, at 14:00 (Barcelona local time).

Applications must be submitted electronically, using the application form available on the website: http://www.ub.edu/beques/3rcicle/PREDOCSUB/solicitud.html

The application form published on the Banco Santander platform can also be completed. Those persons who, despite having applied for aid, do not fill in the Banco Santander form will be excluded. Similarly, those who only fill in the application form through Banco Santander will also be excluded.

Be Sociable, Share!