Category: Tesis UdG

La pràctica educativa a través de l’aproximació dels fonts de coneixement i d’identitat.

Anàlisi de la interactivitat en l’ensenyament i aprenentatge de la presa de decisions en jugadors de rugbi novells

Implementación del Sistema de Créditos Transferibles (SCT): Un estudio de caso en la Universidad de los Lagos, Chile

L’optimització de l’ús explícit i sistemàtic de les estratègies d’aprenentatge en la competència lingüística a l’Educació Primària

La incorporación de los Fondos de Identidad en un Centro Abierto, el proyecto FICAB

La formación docente y los fondos de conocimiento e identidad: una vía hacia la didáctica cultural inclusiva

Habilitats sociocognitives i de funcionament executiu en nenes i nens amb síndrome de Down entre 4 i 12 anys

Viure o sobreviure? La vida quotidiana de les persones amb dany cerebral adquirit i les seves famílies des de la perspectiva dels agents implicats

La reelaboración de la identidad de aprendiz, la adaptación institucional y su relación con el abandono o la permanencia de estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la Universidad de Gerona

La formació lingüística de les persones dislèctiques. Relació entre les habilitats de processament fonològic i les habilitats ortogràfiques

La dimensión moral en los procesos de construcción de la Identidad de Aprendiz

Influencia educativa entre profesores para la resolución de problemas en centros: colaborar para construir conocimiento

El Espacio Europeo de Educación Superior en España: análisis de los debates parlamentarios

Conocimiento de la lengua de la escuela y práctica educativa. Un estudio de caso en una aula de acogida lingüística en Catalunya

Desarrollo de la teoría de la mente, lenguaje y funciones ejecutivas en niños de 4 a 12 años

La Construcción de Conocimiento en Iniciación a los Deportes de Combate – Organización de la Actividad Conjunta en el Desarrollo del “Saber Luchar”

Anàlisi de la interactivitat en el procès d’ensenyament i aprenentatge. Un estudi de cas en l’aprenentatge de l’equilibri dinàmic a l’àrea d’educació física

Coconstrucción de conocimiento algebraico en el primer ciclo de la ESO mediante la participación en foros de conversación electrónicos

El aula multilingüe. Estudio etnográfico sobre la construcción del conocimiento en un grupo-clase con diversidad lingüística

Preparadurías de estudiantes como proceso de aprendizaje colaborativo entre estudiantes de ingeniería de la UNEXPO, Puerto Ordaz, Venezuela

La comprensió infantil de la distinció entre l’emoció externa i l’emoció interna en situacions d’engany i de joc de ficció

La construcción de identidades en una muestra de adolescentes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Funciones de la identidad y mecanismos psicosociales implicados

El coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana per part de l’alumnat estranger escolaritzat a l’educacio primària de Catalunya: factors explicatius i relacions d’intedependència lingüística

Les aules d’acollida d’educació primària a Catalunya: descripció i avaluació dels resultats

Propuesta de intervención psicopedagógica con vista a la mejora de la orientación en el contexto del centro universitario de Sancti Spiritus