La presentació dels treballs de fi de màster es realitzarà el dia 11 de febrer davant tres tribunals en la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (Campus Mundet). Per conèixer la composició dels tribunals i les estudiants assignades a cada un d’ells, consultar el següent enllaç

Be Sociable, Share!