En el marc de les activitats formatives organitzades per les comissions acadèmiques dels programes de postgrau MIPE i DIPE, la Dra. Ana Teberosky impartirà el taller:

  Llenguatge i escriptura
Dates: 11 i 18 maig 2016
Lloc: Aula 2209, Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona (Campus Mundet)
Horari: de 11: 00h a 14: 00h

 

Continguts del taller:

  • Cohesió, referència, recursos lèxics i gramaticals dels textos i progressió temàtica
  • Marcadors discursius i connectors
  • Mecanismes d’argumentació (amb la participació de la professora Maria Josep Jarque)
  • Condició de participació: els participants hauran de realitzar unes activitats prèvies d’anàlisi d’articles periodístics que seran discutides a classe.

Els interessats s’han d’inscriure enviant un correu electrònic seguimientomipedipe@gmail.com

(Es prega als estudiants inscrits que, per algun imprevist, finalment no poden assistir al taller ho comuniquin per correu)

Referències bibliogràfiques

Calsamiglia, H. y Tusón, A. (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel.

Cuenca, M. J. (1995). Mecanismos lingüísticos y discursivos de la argumentación. Comunicación, Lenguaje y Educación25, 23-40.

Cuenca, M. J. (2007). Modalització i text argumentatiu. Articles, 42, 33-43.

García Rodríguez, R. (2005). Mecanismos de cohesión léxica: análisis  comparativo de algunas propuestas  clasificatorias. Interlingüística, 16(1), 503-515.

Jiménez Juliá, T. (1986). Aproximación al estudio de las funciones informativas. Málaga: Ágora.

 

Be Sociable, Share!