En el marc de les activitats formatives organitzades per les comissions acadèmiques dels programes de postgrau MIPE i DIPE, els doctors Mark Innocenti, Lori A. Roggman i Gina Cook de la Utah State University, impartiran la conferència titulada:

Relevancia de las interacciones diádicas tempranas padres/madres-hijos y maestros/as-niños para la optimización del desarrollo infantil en población de desarrollo normativo y con discapacidad

  • Data: Dimecres, 10 Maig de 2017
  • Hora: 12:00 a 14:00h
  • Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Psicologia, Campus Mundet, UB.
  • Inscripcionsseguimientomipedipe@gmail.com

Resum de la conferència: Les interaccions que pares i mares tenen amb els seus fills en edats molt primerenques, estan fortament relacionades amb el desenvolupament dels nens i l’èxit acadèmic posterior (Bornstein, 1998; Hart i Risley, 1995; Spiker et al., 2002). Per tant, moltes intervencions se centren en les interaccions parentals per promoure el desenvolupament d’hora o prevenir problemes de desenvolupament. Per entendre millor el desenvolupament dels fills i per guiar i avaluar les intervencions parentals, es necessita un mesurament objectiu i pràctica. Les mesures observacionals parentals han mostrat ser òptimes per predir molts aspectes del desenvolupament infantil (Zaslow et al., 2006). No obstant això, la majoria de les mesures d’observació requereixen un entrenament extens i temps per fer-les servir amb fiabilitat. The PICCOLO (Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes) va ser dissenyada com una eina pràctica, i de fàcil ús, amb fortes propietats psicomètriques (Roggman et al., 2013). El PICCOLO s’ha utilitzat per examinar les interaccions parentals quan els nens estan en risc de fracàs escolar o quan els nens tenen alguna discapacitat (Innocenti et al., 2013) o quan el pare és el cuidador principal (Anderson et al., 2013) . S’han realitzat adaptacions per utilitzar el PICCOLO en guarderies o escoles infantils (Lippard et al., 2016; Jump Norman & Christiansen, 2013). Actualment, el PICCOLO s’està adaptant per al seu ús en diferents països i en diferents llengües (actualment s’està duent a terme una adaptació a l’espanyol). En aquesta sessió, es presentarà el PICCOLO i s’ensenyarà el seu ús. Es discutirà com s’usa L’PICCOLO en investigació i com es podria usar en futures investigacions.

Breu Currículum dels autors:

Mark S. Innocenti, Ph.D., és Director of the Research and Evaluation Division at the Center for Persons with Disabilities, de la University Center for Excellence in Developmental Disabilities. És professor en Psicologia de la Emma Eccles Jones College of Education and Human Services a Utah State University. Mark Innocenti té més de 35 anys d’experiència treballant amb nadons i nens petits en risc i amb discapacitat i les seves famílies a través de múltiples projectes d’investigació. Mark és un dels autors de l’PICCOLO i la HOVRS (Home Visit Rating Scales), una mesura observacional per a les pràctiques en visites domiciliàries. Mark és ex-president de la Division for Early Childhood (DEC) del Council for Exceptional Children (CEC), i ha estat membre de la seva Junta Directiva i pertany a l’Associació de Centres Universitaris de Discapacitat (AUCD).

Lori A. Roggman, Ph.D., és professora al Department of Human Development and Family Studies in the Emma Eccles Jones College of Education and Human Services at Utah State University. Ha brindat capacitació i consultoria per millorar la qualitat dels serveis de visites a domicili per a famílies amb nadons i nens petits de risc als Estats Units i internacionalment. El seu perfil integra la recerca amb el treball empíric i l’aplicació pràctica pel que fa a la relacions pares i fills com a contextos de desenvolupament. És l’autora principal de l’Escala Observacional PICCOLO i la HOVRS (Home Visit Rating Scales). Forma part del Comitè directiu de la Xarxa d’Investigadors de Nens Petits als Estats Units i de l’associació Collaborative for Understanding the Pedagogy of Infant Toddler Development.

Gina Cook, Ph.D., és professora al Department of Human Development and Family Studies in the Emma Eccles Jones College of Education and Human Services at Utah State University. És coautora de l’Escala Observacional PICCOLO. Com a part de múltiples projectes d’investigació, ha capacitat a pares i mestres per promoure i optimitzar el desenvolupament infantil. Els seus interessos particulars inclouen el desenvolupament de la competència social i les habilitats de pre-alfabetització, tots dos components crítics de l’èxit escolar. Té gran experiència en la intervenció amb pares i mestres per donar suport al desenvolupament infantil a les escoles que condueixen a l’èxit acadèmic en nens i famílies de risc.

 

 

Be Sociable, Share!