Primer període: del 2 d’abril a l’11 de maig de 2018. Resolució: 1 de juny aproximadament.

Segon període: del 14 de maig al 29 de juny de 2018. Resolució: 16 de juliol aproximadament.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Aquestes dates són aplicables a:

– Candidats a cursar el MIPE amb la finalitat d’obtenir el títol corresponent

– Candidats a cursar el DIPE que no compleixen, en tot o en part, amb el requisit d’haver cursat i aprovat prèviament 60 crèdits ECTS d’un màster oficial a la Universitat de Barcelona (UB)

– Candidats a cursar el DIPE que, havent cursat estudis de postgrau (Màsters oficials o no oficials en universitats espanyoles, de països de la UE o d’altres països), han de complementar la seva formació específica en psicologia de l’educació en el marc del MIPE.

Be Sociable, Share!