Tesis

Filtres aplicats:
Defensades
Any: 2007
Universitat: Universitat de Barcelona
Eliminar filtres

Resultats:2

Buscar a l'arxiu de tesis:

Filtres:

Mostrar nomes les tesis defensades | Mostrar nomes les tesis no defensades

Any:
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Universitat:
| Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat de Barcelona | Universitat de Girona | Universitat de Lleida | Universitat Ramon Llull | Universitat Rovira i Virgili |

Ensenyament de la lectura i escriptura assistit per ordinador en alumnes amb discapacitat: disseny i avaluació del programari “Divertext”

Autor/a: Sonia Reyes Muñoz
Director/a: Dra. María Carmen Basil Almirall
Universitat: Universitat de Barcelona
Any: 2007
Producció generada:

Reyes, S. i Basil, C. (2008). Disseny i avaluació del Divertext, un programari per l’alfabetització inicial d’alumnes amb necessitats educatives especials. Suports, Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 12(2), 84-95.

Reyes, S., Basil, C., Aguilar, A. & Boix, J. (2004, october). Playing with sentences, words and letters: self-initiated multimedia literacy tasks. Comunicación presentada en 11th. Biannual conference of the international society for augmentative and alternative communication. Natal, Brazil.

Basil, C. & Reyes, S. (2003). Adqusition of literacy skills by children with sever disability. Child, lenguage, teaching and therapy, 19(2), 27-48.


Defensada el 2007-02-09

Adreça URL

Interacció entre infants i formes d’organització de l’activitat conjunta

Autor/a: María Teresa Segués Morral
Director/a: Dr. César Coll Salvador
Universitat: Universitat de Barcelona
Any: 2007
Producció generada:

Mayordomo, R.M., & Segués, M.T. (2005, august). Control transfer management between teacher and student and shared reference maintenance and reconstruction: some strategies. Comunicación presentada enla EARLI. Nicòsia Chipre.

Mayordomo, R., Segués, T. y de Gispert, I. (2002, abril). Estrategias de ajuste de la ayuda pedagógica. Comunicación presentada en VII Congreso Internacional exigencias de la diversidad. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, España.

Rochera, M.J. y Segués, M.T. (2002, abril). Algunos factores que facilitan o dificultan el traspaso del control en la interacción entre Profesores y alumnos. Comunicación presentada en III Congreso Internacional de Psicología y Educación: Orientación e intervención Psicopedagógica. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, España.

Segués, T., Mayordomo, R.M. & de Gispert, I. (2002, june). Peer-interaction, play and the joint activity construction process. Comunicación presentada en Fifth Congress of the International Society for Cultural Research and Activity Theory Dealing with diversity. Amsterdam, Netherlands.

Segués, M. T. & Mayordomo, R.M. (2001, august). Peer interaction in a play situation. Comunicación presentada en 9th. European Conference for Research on Learning and Instruction. EARLI. Fribourg, Switzerland.

Colomina, R.M., Rochera, M.J., Mayordomo R.M. y Segués, M.T. (1999, august). La guía del adulto y el valor de las discontinuidades en la referencia compartida. Comunicación presentada en 8th. European Conference for Research on Learning and Instruction. EARLI. Göteborg, Sweden.

Coll, C., Bolea, E., Colomina, R., de Gispert, I., Mayordomo, R., Onrubia, J, Rochera, M. J. y Segués, T. (1992). Interacció, influència educativa i formes d’organització de l’activitat conjunta. Temps d’Educació, 7, 11-86.


Defensada el 2007-03-14

Adreça URL