MÀSTER INTERUNIVERSITARI DE PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ (MIPE) I DOCTORAT INTERUNIVERSITARI DE PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ (DIPE)

Calendari de preinscripció i resolucions. Curs 2013-14

Preinscripció

1r. període: del 2 d’abril al 15 de maig de 2013

2º període: del 16 de maig al 30 de juny de 2013

http://www.ub.edu/psicologia/masteres-universitarios-oficiales/blo

hhttp://www.ub.edu/masteroficial/

Resolucions

1r. període: 31 de maig de 2013

2º període: 15 de juliol de 2013

Aquestes dates són aplicables a:

  • els candidats a cursar el MIPE amb la finalitat d’obtenir el títol corresponent;
  • els candidats a cursar el DIPE que no compleixen, en tot o en part, amb el requisit d’haver cursat i aprovat prèviament 60 crèdits ECTS d’un Màster oficial;
  • els candidats a cursar el DIPE que, havent cursat estudis de postgrau (Màsters oficials o no oficials en Universitats espanyoles, de països de la UE o d’altres països), han de complementar la seva formació específica en psicologia de l’educació en el marc del MIPE.
Be Sociable, Share!