CALENDARI D’INSCRIPCIÓ I RESOLUCIONS MIPE CURS 2019-20

  • Primer període: de l’1 d’abril al 10 de maig de 2019. Resolució: 3 de juny aproximadament.
  • Segon període: del 13 de maig al 28 de juny de 2019. Resolució: 12 de juliol aproximadament.

Formulari

Documentació:

. Fotocopia DNI/Passaport/NIE.
. Carta de motivació: escrit de dues pàgines màxim explicant les raons per les quals es vol cursar el màster (expectatives sobre el màster, projectes professionals, etc.).
. Currículum actualitzat fent esment explícit als coneixements de llengües i el grau de domini de les tecnologies de la informació i la comunicació.
. Fotocòpia del certificat acadèmic o expedient acadèmic dels estudis cursats
. Fotocòpia del títol de grau o llicenciatura i, eventualment, d’altres estudis universitaris de postgrau cursats

La documentació ha d’adjuntar-se a través del mateix formulari d’inscripció, en format PDF i amb una grandària màxima de 3 Mb. És convenient utilitzar programes com smallpdf (http://smallpdf.com/compress-pdf) o similar per a poder minimitzar el volum dels documents

Telèfons informació: (34) 934020169 – 933125009

La Comissió de Coordinació del MIPE comunicarà la resolució a els/les estudiants per correu electrònic.

 

Be Sociable, Share!