Grup de recerca sobre cultura i educació, GRICE · UdG

Investigador principal:
Esteban-Guitart, Moisès

Investigadors:

Serra, Josep Maria; López-Ros, Victor; Palma, Montse; Llopart, Mariona; Waddington, Julie; Lázaro, Laura; Subero, David; Korol, Liliia

Principals línies d’investigació que desenvolupa el grup:

  • Relacions família, escola i comunitat (aproximació fons de coneixement i d’identitat; Educació 360).
  • Anàlisis, disseny i desenvolupament de pràctiques educatives basades en la personalització de l’aprenentatge.
  • Mecanismes psicosocials i construcció de la identitat en contextos de diversitat social i cultural.
  • Competència plurilingüe i educació intercultural.
  • Identificació i anàlisis de trajectòries i experiències significatives d’aprenentatge.
  • Anàlisis dels processos d’ensenyança i aprenentatge en l’educació física i l’esport.

Projectes en curs:

Títol del projecte: “Pedagogy of concrete utopias: Fostering youth agency and climate activism in formal education”
Entitat finançadora: University of Helsinki, Finland
Investigador principal: Dr. Antti Rajala
Inici: 2020 Final: 2023

Títol del projecte: “Re-generating Cultural Historical Activity Theory: Building a Critical Science of Learning and Education in Challenging Times”
Entitat finançadora: Spencer Foundation
Investigador principal: Dr. Michael Cole
Inici: 2019 Final: 2021

Títol del projecte: “Inclusión y mejora del aprendizaje a través de la contextualización educativa. Avances en la aproximación de los Fondos de conocimiento e identidad”
Entitat Finançadora: Proyectos I+D+I. Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Agencia Estatal de Investigación, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Unión Europea)
Investigador principal: Dr. Moisès Esteban Guitart
Inici: 2018 Final: 2021

Publicacions destacades del grup (últims 5 anys):

Llibres

Coll, C., Esteban-Guitart, M. i Iglesias, E. (2020). Aprenentatge amb sentit i valor personal. Estratègies, recursos i experiències de personalització educativa. Editorial Graó.

Esteban-Guitart, M. (2019). Identity in education and education in identities. Connecting curriculum and school practice to students’ lives and identities. Dins de P. Hviid, & M. Martsin (Eds). Culture in Education and Education in Culture (pp. 159-175). Springer.

Esteban-Guitart, M. i Vila, I. (2017). Familia, escuela y comunidad en las sociedades del siglo XXI. Editorial Horsori.

 

Articles

González-Patiño, J. i Esteban-Guitart, M. (2021). La transformación hacia experiencias expandidas en educación superior: curso #UAMskills de identidad digital. RED: Revista de Educación a Distancia, 21(65), 1-24.

Esteban-Guitart, M., Iglesias, E., González-Patiño, J. i González-Ceballos, I. (2020). La personalización educativa en tiempos de cambio e innovación educativa. Un ejemplo ilustrativo. Aula Abierta, 49(4), 395-404.

Esteban-Guitart, M., DiGiacomo, D. K., Penuel, W. R. i Ito, M. (2020). Principios, aplicaciones y retos del aprendizaje conectado. Contextos Educativos, 26, 157-176.

Subero, D. (2020). Funds of identity and subjectivity: finding new paths and alternatives for a productive dialogue. Studies in Psychology, 41(1), 74-94.

Subero, D. i Esteban-Guitart, M. (2020a). Hacia una psicología de la experiencia. Aportaciones de la psicología transaccional y la teoría de la subjetividad. Revista Puertorriqueña de Psicología, 31(1), 20-35.

Subero, D. i Esteban-Guitart, M. (2020b). Más allá del aprendizaje escolar: El rol de la subjetividad en el enfoque de los fondos de identidad. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 32(1), 213-236.

Esteban-Guitart, M., Monreal-Bosch, P., Palma, M. i González-Ceballos, I. (2020). Sustaining students’ identities within the context of participatory culture. Designing, implementing and evaluating an interactive learning activity. Sustainability, 12, 4870.

Iglesias, E., González-Patiño, J., Lalueza, J. L. i Esteban-Guitart, M. (2020). Manifiesto en tiempos de pandemia: Por una educación crítica, intergeneracional, sostenible y comunitaria. Revista Internacional de Educación para la Justícia Social, Social, 9(3e), 181-198.

Esteban-Guitart, M., Lalueza, J. L., Zhang-Yu, C. i Llopart, M. (2019). Sustaining students’ cultures and identities. A qualitative study based on the funds of knowledge and identity approaches. Sustainability, 11(12), 1-12.

González-Patiño, J. i Esteban-Guitart, M. (2019). Affinity online: how connection and shared interest fuel learning. Mind, Culture, and Activity, 26(4), 383-386.

Gee, J. i Esteban-Guitart, M. (2019). Designing for Deep learning in the context of digital and social media. Comunicar, 58, 9-18.

Esteban-Guitart, M. (2018). The biosocial foundation of the early Vygotsky: Educational psychology before the zone of proximal development. History of Psychology, 21(4), 384–401.

Llopart, M. i Esteban-Guitart, M. (2018). Funds of knowledge in 21st century societies: Inclusive educational practices for under-represented students. A literature review. Journal of Curriculum Studies50, 145-161.

Llobet-Martí, B., López-Ros, V. i Vila, I. (2018). The analysis of interactivity in a teaching and learning sequence of rugby: The transfer of control and learning responsibility. Physical Education and Sport Pedagogy23, 84-102.

Subero, D., Llopart, M., Siqués, C. i Esteban-Guitart, M. (2018). The mediation of teaching and learning process through identity artefacts. A Vygotskian perspective. Oxford Review of Education44, 156-170.

Subero, D., Vujasinovic, E. i Esteban-Guitart, M. (2017). Mobilising funds of identity in and out of school. Cambridge Journal of Education47, 247-263.

Esteban-Guitart, M., Monreal-Bosch, P., Perera, S. i Bastiani, J. (2017). Schooling and identity: A qualitative analysis of self-portrait drawings of Young indigenous people from Chiapas. Frontiers in Psychology7, 1-12.

Esteban-Guitart, M., Serra, J. M. i Vila, I. (2017). Informationalism and informalization of learning in 21 st century: A qualitative study on meaningful learning experiences. Social and Education History6, 1-25

Llopart, M. i Esteban-Guitart, M. (2017). Strategies and resources for contextualizing the curriculum based on the funds of knowledge approach: A literature review. Australian Educational Researcher44(3), 255-274.

 

Ponències destacades en congressos i seminaris (darrers 5 anys):

Esteban-Guitart, M. (2021, març). From funds of knowledge to funds of identity. Sustaining and articulating pedagogically learners’ voices and lived experiences. International Conference Funds of Knowledge for the 21st Century. Towards Pedagogical Justice in Diverse Societies. Liverpool Hope University, England.

Esteban-Guitart, M. (2019, octubre). Funds of identity. Scope and challenges. University of California, Berkeley, USA.

Esteban-Guitart, M. (2019, agost). De los fondos de conocimiento a los fondos de identidad. La subjetivación de la práctica educative. CIPCUBA. 37 Congreso Interamericano de Psicología. Cuba.

Esteban-Guitart, M. (2018, setembre). What is 360Education and what can it look like? University of Colorado, Boulder, USA.

Be Sociable, Share!