Grup de recerca parentalitat, desenvolupament infantil normatiu i amb discapacitat, PADIND • UB

Investigadores Principals

Rosa Vilaseca  i Magda Rivero

Investigadors/es

Rosa M. Bersabé, María José Cantero, Fina Ferrer, Clara Valls-Vidal, Marc Coronas Puig-Pallarols, Nuria Bonet Agustí, Esther Pertusa, Josep A. Bazoco García, Cristina Mumbardó, Lori Roggman, Mark Innocenti, Gina Cook, Chamarita Farkas, Claudia R. Portilla , M. Ángeles Ortega.

Principals línies d’investigació que desenvolupa el grup:

  • Educació familiar, parentalitat positiva i desenvolupament infantil normatiu i amb discapacitat.
  • Parentalitat en la Discapacitat Intel·lectual (DI) i en el Trastorn de l’ Espectre Autista (TEA).
  • Parla adreçada a l’infant, llenguatge mentalitzant i desenvolupament infantil comunicatiu, lingüístic i cognitiu (normatiu i amb discapacitat).
  • Intervencions per promoure la parentalitat positiva en famílies amb fills/es amb TEA o en risc, o altres tipus de discapacitat o retard en el seu desenvolupament.
  • El vídeo-feedback com a tècnica d’intervenció orientat a la millora de la qualitat de les interaccions diàdiques entre els pares o les mares o els cuidadors principals i els/les nens/es amb discapacitat o amb retard en el seu desenvolupament.
  • Escales per avaluar la parentalitat positiva entre pares/mares i fills/es molt petits/es amb necessitat de suport.
  • Desenvolupament i adquisició del llenguatge assistit en persones amb discapacitat.
  • Tecnologies de suport i recursos per a l’ habilitació i la comunicació augmentativa i alternativa.

Projectes en curs:

Títol: Parentalidad y desarrollo infantil normativo y con discapacidad intelectual.
Entitat finançadora: Programa  Estatal  de Investigación Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Ministerio de Economía Industria y Competitividad
Investigadores Principals: Rosa Vilaseca i Magda Rivero
Inici: 2016 Fi: 2019

Títol: People with Intellectual Disabilities with Physical Activities Leaders in the Community.
Entitat finançadora: EIT Health.
Investigadora Principal: Mary-Ann O’Donovan, PhD
Inici: 2017 Fi: 2018

Títol: Discapacitat intel·lectual, exercici i gent gran.
Entitat finançadora: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad.
Investigadora Principal: Dra. Myriam Guerra Balic
Inici: 2017 Fi: 2020

Publicacions destacades del grup (últims 5 anys):

Llibres

Rollins, P.R., Vilaseca, R., Mumbardó Adam,C. y Aranbarri, A. (2020). La Intervención naturalista en comunicación y lenguaje con las familias. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

Vilaseca, R., Rivero  M., Baqués, N., y Igualada, A. (2020). La Evaluación en contexto familiar y con las familias. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

Capítols de llibre

Rivero, M. (2018).  Los inicios de la comunicación. En  La adquisición del lenguaje. (pp. 9 – 56).  Pearson Educación, S.A.

Sancho, E., Rosell, C., Coronas, M. i Soro-Camats, E. (2018).  Comunicació augmentativa en un context escolar inclusiu. El procés educatiu d’un alumne amb discapacitat intel·lectual. En Comunicació augmentativa en un context escolar inclusiu. El procés educatiu d’un alumne amb discapacitat intel·lectual. ICE Universitat de Barcelona. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/125526

Coronas, M. (2017).  Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para personas con parálisis cerebral. En La Parálisis Cerebral. Diagnóstico e Intervención Logopédica (pp. 229 – 264).  EOS. http://eos.es/colecciones/lenguaje-comunicacion-y-logopedia/la-paralisis-cerebral-diagnostico-e-intervencion-logopedica

Coronas, M. y Basil, C. (2017).  Los alumnos con discapacidad motriz. En Desarrollo psicológico y educación : respuestas educativas a las dificultades de aprendizaje y del desarrollo, 3ª edició. (pp. 387 – 414). Alianza Editorial.

Articles

Vilaseca, R., Rivero, M., Ferrer, F. & Bersabé, R.M. (2020).  Parenting behaviors of mothers and fathers of young children with intellectual disability evaluated in a naturalcontext. PLoSOne, 15(10), e0240320. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240320 

Rivero, M. i Vilaseca, R. (2019).  Parentalitat i parla adreçada als infants: com els adults promouen el desenvolupament comunicatiu i lingüístic infantil. Llengua, Societat i Comunicació(17),  42-57. http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/28434/30478

Vilaseca, R.M., Rivero, M., Bersabé, R.M., Cantero, M.J., Navarro-Pardo, E., Valls-Vidal, C. & Ferrer, F. (2019).  Demographic and Parental Factors Associated With Developmental Outcomes in Children With Intellectual Disabilities. Frontiers in Psychology, 10,  872. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00872/full

Vilaseca, R., Rivero, M., Bersabé, R.M., Navarro-Pardo, E., Cantero, M.J., Ferrer, F., Valls Vidal, C., Innocenti, M.S. i Roggman, L. (2019).  Spanish validation of the PICCOLO (Parenting Interactions With Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes). Frontiers in Psychology, 10,  680.  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00680/full

Farkas, C., Rivero, M. & Innocenti, M. (2018).  Parenting interactions and children outcomes: results from Chile, China, Spain and USA. Infant Mental Health Journal, 39,  439-440.

Rivero, M., Vilaseca, R., Cantero, M. J., Bersabé, R. & Valls-Vidal, C. (2018).  Relations between parenting assessed with PICCOLO and child’s developmental outcomes. Infant Mental Health Journal, 39,  441-441.

Vilaseca, R.M., Galván-Bovaira, M.J., González del Yerro, A., Baqués, N., Oliveira, C., Simó-Pinatella, D. & Giné, C. (2018).  Training needs of professionals and the Family-Centered Approach in Spain. Journal of Early Intervention, 41(2),  87-104.

Ferrer, F., Vilaseca, R. & Guardia Olmos, J. (2017).  Positive perceptions and perceived control in families with children with intellectual disabilities: relationship to family quality of life. Quality & Quantity, 51(2),  903-918.

Ferrer, F., Vilaseca, R. & Bersabé, R.M. (2016).  The impact of demographic characteristics and the positive perceptions of parents on quality of life in families with a member with intellectual disability. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 28(6),  871-888.

Roggman, L., Anderson, S., Vilaseca, R., Farkas, C., Rivero, M., Hughes-Belding, K., Peterson, C., Rowe, N., Bayoğlu, B. & Innocenti, M. (2016).  Father play in multiple contexts: Parenting interactions and toddler development in the US, Spain, Chile, and Turkey. Infant Mental Health Journal, 37(Suppl. 1),  27-27.

Vilaseca, R., Rivero, M., Bersabé, R.M., Cantero López. M.J., Navarro-Pardo, E., Valls, C., Ferrer, C. & Cubero, A. (2016).  PICCOLO’s cross-cultural adaptation process implemented in Spain. Infant Mental Health Journal, 37(Suppl. 1),  27-27.

Ferrer, F., Vilaseca, R. & Bersabé, R. (2015).  Kansas Inventory of parental Perceptions: spanish adaptation of a shortened form. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 27(6),  789-809.

Rosell, C., Coronas, M., Sancho, E. & Soro-Camats, E. (2015).  AAC and curricular adaptations for a child in a mainstream school. Communication matters journal, 26(3),  24-27.

Vilaseca, R., Gràcia, M., Beltran, F.S., Dalmau, M., Alomar, E., Adam-Alcocer, A.L. & Simó-Pinatella, D. (2015).  Needs and supports of people with intellectual disability and their families in Catalonia. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 29(3).

Ponències i conferències en congressos (últims 5 anys):

Léniz, L., Vilaseca, R.M., y Farkas, C. (2020).  Bienestar emocional, autoeficacia parental y desarrollo socioemocional infantil: un estudio en madres adolescentes [presentación comunicación].  4rd International Conference on Childhood and Adolescence, Lisboa, PORTUGAL.

Léniz, L.V., y Vilaseca, R.M. (2020).  Parentalidad en madres adolescentes chilenas y su relación con el desarrollo infantil [presentación comunicación]. 8th International Congress of Educational Sciences and Development (ICESD), Pontevedra, ESPAÑA.

Coronas, M. (2019).  Comunicación aumentativa: creencias y evidencias [conferencia invitada]. CIISE’19, I Congreso internacional en inclusión social y educativa: Retos ante las dificultades comunicativas., Bilbao, ESPAÑA.

Ferrer, F., Vilaseca, R., Rivero, M., Bersabé, R., Cantero, M.J., Navarro-Pardo, E., & Valls-Vidal, C. (2019).  The impact of positive parenting and other parental variables on the Development of young children with Cognitive Delay [oral communication presentation].  International Society on Early Intervention Conference. Research to Practice in Early Intervention: An international Perspective, Sydney, AUSTRALIA.

Rivero, M. ,y Vilaseca, R. (2019).  Interacciones parentales y Habla Dirigida al Niño durante el juego en contexto familiar y desarrollo inicial del lenguaje [presentación comunicación].  IX Congreso de la Asociación para el Estudio de la Adquisición del Lenguaje, ESPAÑA.

Rivero, M., Vilaseca, R., Bersabé, R.M., Cantero, M.J., Navarro, E., Valls-Vidal, C., y Ferrer, F. (2019).  Interacciones parentales de madres y padres con sus hijos e hijas con desarrollo normativo [conferencia invitada].  Conferencia Internacional 2019. PICCOLO a través de culturas e idiomas, CHILE.

Rivero, M., Vilaseca, R., Bersabé, R.M., Cantero, M.J., Navarro, E., Valls-Vidal, C., Ferrer, F., y Marzo, L. (2019).  Relaciones entre interacciones parentales evaluadas con PICCOLO y desarrollo cognitivo y lingüístico en niños con desarrollo normativo y con trastornos del desarrollo [conferencia invitada].  Conferencia Internacional 2019. PICCOLO a través de culturas e idiomas, CHILE.

Rivero, M, Vilaseca, R.M., Bersabé, R.M., Navarro-Pardo, E., Cantero, M.J., Ferrer, F., y Valls-Vidal, C. (2019).  Interacciones parentales positivas de madres y padres durante el juego con sus hijos pequeños en el hogar [póster].  I Congreso Internacional de Educación e Intervención: Psicoeducativa, Familiar y Social, Las Palmas de Gran Canaria, ESPAÑA.

Tapia Pérez, E.J., Vilaseca, R., y Bersabé Morán, R. (2019).  PRIPSED. Un programa para el abordaje de actitudes hacia la discapacidad en Colombia [póster]. I Congreso Internacional de Educación e Intervención: Psicoeducativa, Familiar y Social, Las Palmas de Gran Canaria, ESPAÑA.

Tapia Pérez, E.J., Vilaseca Momplet, R., y Bersabé Morán, R. (2019).  Actitudes de docentes hacia la discapacidad. Un estudio en instituciones oficiales del departamento de Magdalena, Colombia [presentación comunicación].  I Congreso Internacional de Educación e Intervención: Psicoeducativa, Familiar y Social. Las Palmas de Gran Canaria, ESPAÑA.

Vilaseca, R., y Pastor, C. (2019).  Uso del PICCOLO para promover la parentalidad positiva: Impacto en desarrollo de los niños y bienestar emocional en sus familias [presentación comunicación].  Conferencia Internacional 2019. PICCOLO a través de culturas e Idiomas, Santiago de Chile, CHILE.

Vilaseca, R., y Rivero, M. (2019).  PICCOLO en distintos adultos significatives [presidencia de sesión]. Conferencia Internacional 2019. PICCOLO a través de culturas e idiomas, CHILE.

Vilaseca, R., Rivero, M., Bersabé, R.M., Navarro, E., Cantero, M.J., Ferrer. F., Valls-Vidal, C., Marzo-García, L., y Cerro, J. (2019).  Interacciones parentales de madres y padres con niños con trastornos del desarrollo [conferencia invitada].  Conferencia Internacional 2019. PICCOLO a través de culturas e idiomas, Santiago de Chile, CHILE.

Vilaseca, R, Rivero, M, Bersabé, R.M., Navarro, E., Cantero, M.J., Ferrer, F., Valls-Vidal, C., Innocenti, M.S., y Roggman, L. (2019).  Validación Española del PICCOLO [Conferència invitada].  Conferencia Internacional 2019. PICCOLO a través de culturas e Idiomas, Santiago de Chile, CHILE.

Baqués, N., Balcells, A., Gràcia, M., Mas, J.M., Vilaseca, R. ,y Giné, C. (2018).  Desarrollo de la versión española de la escala evaluación de las necesidades familiares [presentación comunicación].  III Congreso Internacional sobre Familias y Discapacidad, Barcelona, ESPAÑA.

Farkas, C., Rivero, M., & Innocenti, M. (2018).  Parenting interactions and children outcomes: results from Chiles, China, Spain and USA [chair of session]. 16th WAIMH World Congress, Rome, ITALY.

Ferrer, F., Vilaseca, R., y Bersabé, R.M. (2018).  Inventario de Percepciones parentales: adaptación española de la versión reducida [póster].  III Congreso Internacional sobre Familia y Discapacidad, Barcelona, ESPAÑA.

Gómez, D., Rivero, M., Santelices, M. P., & Farkas, C. (2018).  Parental interactions and their relationship with the development of socioemotional skills in children between 12 and 30 months [poster]. 16th WAIMH World Congress, Rome, ITALY.

Rivero, M., Vilaseca, R., Cantero, M. J., Bersabé, R., & Valls-Vidal, C. (2018).  Relations between parenting assessed with PICCOLO and child’s developmental outcomes [oral communication presentation]. 16th WAIMH World Congress, Rome, ITALY.

Roca-Cortés, N., Guillamón, B., Espelt, E., y Ferrer, F. (2018).  Reducción de los prejuicios sexistas con efectos adversos y cruzados en la evaluación del programa ‘Igualtat i no-discriminació’ [póster]. Congreso internacional de psicologia social, Cuenca, ESPAÑA.

Tapia Pérez, E., Vilaseca, R., y Bersabé Morán, R (2018).  Derribando barreras actitudinales hacia la discapacidad-PRIPSED [presentación comunicación]. 6th International Congress of Educational Sciences and Development, Setúbal, PORTUGAL.

Tapia Pérez, E., Vilaseca, R., y Bersabé Morán, R. (2018).  Actitudes hacia la discapacidad, hacia una verdadera política educativa [póster].  6th International Congress of Educational Sciences and Development, Setúbal, PORTUGAL.

Vilaseca, R.M. (2018).  A Cross-cultural examination of Parent-Child Interaction with children with disabilities using The PICCOLO [poster]. 16th WAIMH World Congress. Naure & Nurture: New Challenges for a 3rd Millenium Infant Mental Health, May 26-30, Rome, ITALY.

Vilaseca Momplet, R.M., Rivero Garcia, M.M., Bersabé, R., Navarro-Pardo, E., Ferrer, F., Pastor, C., & Cerro Villanueva, J. (2018).  The importance of early parenting for later child outcomes: A study with spanish families with Children with disabilities [poster]. 16th WAIMH World Congress: Nature & Nurture. New Challenges for a 3rd Millennium Infant Mental Health, Rome, ITALY.

Vilaseca, R., &Cerro, J. (2018).  Parenting, Mother’s and Father’s Playfulness and Intrusiveness: A study with spanish families with Children with disabilities [poster]. 16th WAIMH WORLD CONGRESS: Nature & Nurture. New Challenges for a 3rd Millenium Infant Mental Health, Rome, ITALY.

Vilaseca, R., Rivero, M., Ferrer, F., Cantero, M.J., Bersabé, R., Navarro-Pardo, E., Valls-Vidal, C., Marzo García, L., y Gómez, A. (2018).  Parentalidad positiva y desarrollo infantil en niños y niñas con discapacidad [presentación comunicación]. III Congreso Internacional sobre Familias y Discapacidad, Barcelona, ESPAÑA.

Vilaseca, R,. y Tapia, E.J. (2018).  Las familias, eje fundamental de una educación inclusiva. Efectos de un programa para la modificación de actitudes negativas hacia la discapacidad, en las verbalizaciones de padres de familia de colegios oficiales del departamento del Magdalena, Colombia [presentación comunicación].  III Congreso Internacional sobre Familias y Discapacidad, Barcelona, ESPAÑA.

Bonet, N. (2017).  Assessorar per innovar: assessorament psicopedagògic i social [conferència convidada].  II meeting de jornades de reflexió sobre la inclusió, Barcelona, ESPANYA.

Farkas, Ch., Innocenti, M., Roggman, L., Rivero, M, Vilaseca, R.M., Strasser, K., & Santelices, M.P. (2017).  Mothers’ parenting interactions with infants: Cultural variations in three countries [poster]. 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, NETHERLANDS.

Rivero, M., Vilaseca, R., Bersabé, R. M., Cantero, M. J., Navarro-Pardo, E., Valls-Vidal, C., & Ferrer, F. (2017).  Relations between parenting (PICCOLO) and developmental outcomes [oral comunication presentation].  International meeting: PICCOLO across cultures & languages, Barcelona, SPAIN.

Rivero, M, Vilaseca, R,. & Borneis, S. (2017).  The role of Parenting and Child Directed Speech in child’s language development [poster]. 14th International Congress for the Study of Child Language, Lyon, FRANCE.

Rivero, M., Vilaseca, R., Cantero, M. J., Bersabé, R. M., Navarro-Pardo, E., Ferrer, F., & Valls-Vidal, C. (2017).  Mother-infant and father-infant parenting interactions in a Spanish sample [oral presentation comunication]. International meeting: PICCOLO across cultures & languages, Barcelona, SPAIN.

Rivero, M., Vilaseca, R., Ferrer, F., Cantero, M.J., Navarro-Pardo, E., Valls-Vidal, C., y Bersabé, R.M. (2017).  Variables de salud mental y funcionamiento familiar en padres con hijos con discapacidad y con desarrollo normativo [póster]. III International Congress of Clinical and Health Psychology with children and adolescents, ESPAÑA.

Rivero, M, Vilaseca, R.M., Ferrer, F., Bersabé, R.M., Cantero, M-J, Navarro-Pardo, E., Valls-Vidal, C., & Asenjo, L. (2017).  Comparing Mothers’ and fathers’ parenting and correlations with familial variables [poster]. 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, NETHERLANDS.

Bersabé, R. M., Vilaseca, R., Rivero, M., Navarro-Pardo, E., Cantero, M. J., Ferrer, F., & Valls, C. (2017).  Examining positive parent-infant interactions in Spain: Validation of an observational tool [poster].  8º Congresso Internacional de Psicologia Da Criança e do Adolescente. Desafios da Sociedade global: Do nascimento até ao 1º Emprego, Lisboa, PORTUGAL.

Vilaseca, R.M., Ferrer, F., Rivero, M., Bersabé, R.M., Gómez, A., Pastor, C., & Navarro-Pardo, E. (2017).  Using PICCOLO to promote positive parenting with families with children with disabilities [poster]. 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrech, NETHERLANDS.

Vilaseca, R.M., &Rivero, M. (2017). [chair of session scientist/organizer]. International meeting: PICCOLO across cultures & languages, Barcelona, SPAIN.

Vilaseca, R.M., Rivero, M., Ferrer,F., Bersabé,R.M., Navarro-Pardo, E., Cantero, M.J., Valls-Vidal, C., Gómez,A., & Pastor, C. (2017).  Using PICCOLO to promote a positive parenting that leads to better outcomes in children with disabilities and improves the emotional well-being of families [oral comunication presentation]. Eurlyaid Conference 2017, Belgrado, SERBIA.

Vilaseca, R., Rivero, M., Bersabé, R. M., Cantero, M. J., Navarro-Pardo, E., Valls-Vidal, C., & Ferrer, F. (2017).  Examining positive parent-infant interactions in Spain: validation of an observational tool [oral comunication presentation]. International meeting: PICCOLO across cultures & languages, Barcelona, SPAIN.

Vilaseca, R., Rivero, M., Navarro-Pardo, E., Cantero, M. J., Bersabé, R. M., Ferrer, F., & Valls-Vidal, C. (2017).  Using PICCOLO to assess parenting in families with a child with disabilities [oral comunication presentation]. International meeting: PICCOLO across cultures & languages, Barcelona, SPAIN.

Tesis Doctorals:

Ferrer Vidal, F. (2016).  Les percepcions positives i la qualitat de vida familiar en les famílies amb fills i/o filles amb discapacitat intel·lectual [tesis doctoral]. Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/10803/401341

Gómez Morales, A. (2015).  El benestar emocional de les famílies d’infants amb discapacitat intel.lectual i/o trastorn de l’espectre autista [tesis doctoral]. Universitat de Barcelona.

Contractes

2021 – 2021.   Actuacions per a l’organització i manteniment de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC), que té com a objectiu preferent les activitats universitàries i assistencials a persones amb disminució.  (Sense especificar).  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 311110.  IP: Rosa Maria Vilaseca Momplet

2020 – 2021.   Suport a professionals de l’educació que atenen a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats motriu i/o trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA) escolaritzat a Catalunya. ED-2020-649.  (Sense especificar).  Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 310878.  IP: Rosa Maria Vilaseca Momplet

2020 – 2020.   Suport a professionals de l’educació que atenen a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats motriu i/o trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA) escolaritzat a Catalunya. ED-2018-928-0-2-PRO.  (Sense especificar).  Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 310610.  IP: Rosa Maria Vilaseca Momplet

2020 – 2020.   Actuacions per a l’organització i manteniment de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC), que té com a objectiu preferent les activitats universitàries i assistencials a persones amb disminució.  (Sense especificar).  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 600206.  IP: Rosa Maria Vilaseca Momplet

2019 – 2019.   Suport a professionals de l’educació que atenen a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats motriu i/o trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA) escolaritzat a Catalunya.  (Sense especificar).  Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 310472.  IP: Rosa Maria Vilaseca Momplet

2019 – 2019.   Actuacions per a l’organització i manteniment de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC), que té com a objectiu preferent les activitats universitàries i assistencials a persones amb disminució.  (Sense especificar).  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 600185.  IP: Rosa Maria Vilaseca Momplet

2018 – 2018.   Actuacions per a l’organització i manteniment de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC), que té com a objectiu preferent les activitats universitàries i assistencials a persones amb disminució.  (Sense especificar).  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.  Ref.: 309741.  IP: Rosa Maria Vilaseca Momplet

2018 – 2018.   Atenció a l’alumnat amb discapacitat educatives especials derivades de discapacitat motriu amb necessitat d’utilitzar sistemes augmentatius de comunicació. Setembre-Octubre 2018.  (Sense especificar).  Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 309944.  IP: Rosa Maria Vilaseca Momplet

2018 – 2019.   Suport a professionals de l’educació que atenen a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats motriu i/o trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA) escolaritzat a Catalunya.  (Sense especificar).  Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 310073.  IP: Rosa Maria Vilaseca Momplet

2017 – 2018.   Atenció a l’alumnat amb discapacitat educatives especials derivades de discapacitat motriu amb necessitat d’utilitzar sistemes augmentatius de comunicació. Any 2018.  (Sense especificar).  Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  Ref.: 309630.  IP: Rosa Maria Vilaseca Momplet, Marc Coronas Puig Pallarols

Be Sociable, Share!