Pràctiques externes professionals

Especialitat d’Intervenció Psicoeducativa i especialitat d’Orientació psicoeducativa en educació secundària

14 crèdits ECTS

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat Ramon Llull

Els continguts concrets estan funció del pla de treball de les institucions en les quals es duen a terme les pràctiques professionals:

Per a l’especialitat d’Intervenció Psicoeducativa les pràctiques es realitzaran en equips sectorials d’orientació i intervenció psicopedagògica, instituts d’educació secundària, col·legis d’educació infantil primària i secundària, centres d’educació especial, centres d’atenció precoç, serveis psicopedagògics, institucions d’educació informal, institucions culturals i educatives, organitzacions no governamentals amb finalitats educatius i soci-educatius, empreses de recursos i materials educatius, empreses de serveis educatius, etc.

Per a l’especialitat d’Orientació psicoeducativa en educació secundària les pràctiques es realitzaran obligatòriament en instituts d’educació secundària o en serveis educatius vinculats a l’educació formal pública, com els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), o en els departaments d’orientació i/o innovació educativa de centres privats o concertats que imparteixen educació secundària.

Requisits: Haver cursat 60 crèdits, inclosos els crèdits obligatoris generals i els crèdits obligatoris de l’orientació professional.

Pla docent

Orientacions per a la realització de les pràctiques

Pràctiques especialitat investigació ->

Be Sociable, Share!