Pràctiques externes professionals – especialitat d’Intervenció Psicoeducativa

14 crèdits ECTS

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat Ramon Llull

Els continguts concrets estan funció del pla de treball de les institucions en les quals es duen a terme les pràctiques (equips sectorials d’orientació i intervenció psicopedagògica, instituts d’educació secundària, col·legis d’educació infantil primària i secundària, centres d’educació especial, centres d’atenció precoç, serveis psicopedagògics, institucions d’educació informal, institucions culturals i educatives, organitzacions no governamentals amb finalitats educatives i socio-educatius, empreses de recursos i materials educatius, empreses de serveis educatius, etc.).

Requisits: Haver cursat 60 crèdits, inclosos els crèdits obligatoris generals i els crèdits obligatoris de l’orientació professional.

Pla docent

Orientacions per a la realització de les pràctiques

Pràctiques

pràctiques especialitat investigació ->

Be Sociable, Share!