Tag: educació secundària

Novetats

Defensa de la tesi “La identitat professional dels professors de matemàtiques i ciències socials a l’educació secundària”

Tèsis en procés, Tèsis UB

Improving L2 Writing Productions through Formative Assessment in a Wiki Supported Environment Feedback and Teacher Guidance for Learning Diaries in a Secondary Education Context

Tèsis en procés, Tèsis UB

Evaluación formativa, seguimiento de los estudiantes y feedback del profesor con uso de TIC: Análisis de algunas prácticas evaluativas en la Educación Secundaria.

Tèsis presentades, Tèsis UdL

El uso de información WEB en el desarrollo de procesos de aprendizaje de conocimientos sociales. Un estudio empírico en la Educación Secundaria Obligatoria

Tèsis presentades, Tèsis UdL

Information-problem solving in Secondary Education: analyses of cognitive processes using Web information and their improvement through embedded instruction

Tèsis presentades, Tèsis UdG

Coconstrucción de conocimiento algebraico en el primer ciclo de la ESO mediante la participación en foros de conversación electrónicos

Tèsis presentades, Tèsis UdL

La relació entre actituds i competències lingüístiques entre l’alumnat d’origen immigrant a Catalunya. Un estudi a l’Educació Secundària Obligatòria

Tèsis presentades, Tèsis URL

Acompanyament al professorat novell: avaluació d’un programa per a la construcció del coneixement professional

Tèsis presentades, Tèsis UdL

El conocimiento lingüístico del alumnado inmigrante al finalizar la educación secundaria obligatoria en Cataluña: un estudio longitudinal

Tèsis presentades, Tèsis URL

Construir la veu filosòfica mitjançant l’escriptura col•laborativa: una comunitat d’aprenentatge de la Filosofia a Batxillerat

Tèsis presentades, Tèsis UB

Els factors d’influència en l’ús educatiu d’Internet per part del professorat d’educació primària i secundària obligatòria de Catalunya

Tèsis presentades, Tèsis UB

Los problemas en la evaluación del aprendizaje matemático en la educación obligatoria: perspectiva de profesores y alumnos

Tèsis presentades, Tèsis UB

L’anàlisi del procés d’ensenyament i aprenentatge del pensament crític en Educació Secundària. Un estudi de casos des dels mecanismes d’influència educativa

Tèsis presentades, Tèsis UB

Análisis de la coherencia y continuidad de las decisiones pedagógicas y acreditativas en el Área de Matemáticas en la ESO y de las estrategias para favorecerlas mediante un proceso de asesoramiento

Tèsis presentades, Tèsis UB

La evaluación de los alumnos con dificultades en el aprendizaje en el área de matemáticas en la ESO: programas evaluativos y usos de la evaluación

Tèsis presentades, Tèsis URL

Els procediments d’estudi de textos a l’ESO: concepcions i pràctiques