Tag: influència educativa

Tèsis presentades, Tèsis UB

Ayuda educativa y niveles de calidad de la regulación compartida en entornos de aprendizaje colaborativo mediado por ordenador.

Novetats

Defensa de la tesi “Ayuda educativa y niveles de la calidad de la regulación compartida en entornos de aprendizaje colaborativo mediado por ordenador” por Juan Carlos Castellanos

Novetats

Conferència: “Designing and Building Infrastructures to Support Equitable STEM Learning Across Settings” Dr. William Penuel

MIPE-DIPE, Novetats

Seminari: “La participació infantil a la transformació dels seus espais d’aprenentatge: Democratitzant la creació mitjançant un projecte de fabricació digital en un fablab”

Novetats

Conferència “Is Technology Good for Education?” pel Dr. Selwyn

Novetats

Curs: Metodologies didàctiques i d’indagació per a la personalització de l’aprenentatge. Dra. Frida Díaz Barriga

Novetats

Conferència “Un model de formació basat en incidents crítics per millorar el clima de convivència escolar” per Dr. Oscar Nair

Tèsis presentades, Tèsis UB

Conocimiento y formación híbrida del docente centrada en tareas de planificación auténticas

Tèsis en procés, Tèsis UB

El uso de la información sobre el ejercicio de la influencia educativa para la mejora de los procesos y los resultados del aprendizaje colaborativo en entornos digitales.

Tèsis en procés, Tèsis UB

Ayuda educativa de los tutores universitarios en el análisis de las intervenciones docentes realizadas por los estudiantes en el practicum de educación infantil.

Tèsis presentades, Tèsis UB

Construcción del conocimiento en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. La interrelación entre los procesos de colaboración entre alumnos y los procesos de ayuda y guía del profesor

Tèsis presentades, Tèsis UB

Els factors d’influència en l’ús educatiu d’Internet per part del professorat d’educació primària i secundària obligatòria de Catalunya

Tèsis presentades, Tèsis UB

Interacció entre infants i formes d’organització de l’activitat conjunta

Tèsis presentades, Tèsis UB

L’anàlisi del procés d’ensenyament i aprenentatge del pensament crític en Educació Secundària. Un estudi de casos des dels mecanismes d’influència educativa

Tèsis presentades, Tèsis UB

Interactividad y mecanismos de influencia educativa. La construcción del conocimiento en niños sordos integrados en la escuela ordinaria.